Etiket arşivi: rüyada davud görmek neye işarettir

Rüyada Davud Peygamberi Görmek

Rüyasında Davud peygamberi gören kimse, kuv­vet ve otorite sahibi olur, hatalı bir işinden dolayı da piş­man olup hatasından döner ve salih, iyi bir kul olur şek­linde tabir olunur.

Hz. Davud peygamberi rüyada görmek, bazen rüyayı gö­ren kimsenin sonu ve akıbetinin iyi geleceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada Hazret-i Davud aleyhisselâm’ı görmesi, kuvvet ve saltanat ile tabir olunur ve o kişi muradına erişir.

Bazen rüyada Davud aleyhisselâm’ı gör­mek, takvayı iltizam etmeye ve Allah katında makbuliyete işâret eder.

Yine Davud aleyhisselâm’ı görmek, silaha ve demirden yapılmış âletlere işâret eder.

Mesleği demirci olan birisinin rüyada Da­vud aleyhisselâm’ı görmesi, sanatından çok fayda görmesine ve rızkının geniş olmasına işâret eder.

Bazı kere de Davud aleyhisselâm’ı gör­mek, bir makama geçmeye işârettir.

Yine Davud aleyhisselâm’ın rüyada görül­mesi, kadınlarla imtihan olmaya, kadınlar tara­fından meydana gelecek şiddete işâret eder.

Bir kişinin Davud aleyhisselâm’ı rüyada görmesi, eğer o işe ehilse, valiliğe, şehrin re­isliğine veya hakimliğine işârettir.

Zalim bir kimsenin rüyada Hazret-i Davud’u öfkeli bir halde görmesi, rüya sahibi­ne Allah Teâlâ tarafından gönderilecek bir musibete işâret eder.

Salih bir kimsenin Davud Nebiyi rüyada görmesi, hayrın artması ile müjdelenmeye. Allah (c.c.) için çok ağlamaya ve huşuya işâret eder.

Yine Davud aleyhisselâm’ı rüyada görmek, Kur’ân-ı Kerim okumaya, zikir ve teşbihe, okumak sebebiyle gelecek zevk ve neşeye, günâh ve kötülüklerden temizlenmeye ve Al­lah Teâlâya tövbe edip tövbesinin kabul olun­masına işârettir.

Rüyada Davud (A. S.) gören kimse kuvvet ve saltanata erişir. Ve hatalı bir işte bulunup sonradan pişman olarak takvayı tercih eder. Rüyayı gören zalim bir kimse ise yahut Hz.

Davud’un kendisini mahzun ettiğini ya da korkuttuğunu veya yüzünü ekşittiğini, görürse Allah’tan (C.C.) korksun ve doğru bir insan olmaya çalışsın.