Etiket arşivi: rüyada dans ettiğini görmek

Rüyada Dans Görmek

Rüyada dans görmek, iyi talihe yorumlanır. Dans ettiğiniz kimsenin sizin sevginizi kazanmak isteyeceğine işarettir.

Aile fertlerinizle dans etmek kısa bir zaman içinde servete kavuşa­cağınıza mutlu bir hayat süreceğinize işarettir. Bir toplantıda karı­nızla dans etmek yaşıtlarınız arasında şeref ve itibarınızın artaca­ğına işarettir. Baloda dans etmek borçlarınızdan kurtulacağınıza ve kederinizin yok olacağına işarettir.

Rüyada dans ettiğini görmek genellikle bela ve musibe­te, veya işlerinizin ters gideceğine, (bu kadınlar için de, er­kekler içinde aynıdır) işlerin tersliğine işaretle yorumlanır.

Bir çocuğun dans ettiğini görmek de iyiye ve hayra yorum­lanmaz. Makbul bir rüya sayılmaz. Küçük çocuğun rüyada dans ettiğini gör­mek, makbul değildir.

Rüyada yapılan dans, müsibettir. Bir kimse rüyada başkası için dans etse o kimse diğerine müsibette ortak olur. Bir kimse kendi evinde yalnız başına dans etse ferahlanır ve karnı doyar. Çünkü dans, ancak tok karnına yapılır.

Bir kimse kendi evinde dans ettiğini ve etrafında da aile hal-kından başka kimsenin olmadığını görse, bu rüya hepsi için hayırdır. Rüyada yapılan dans, şanssızlık anlamına gelir. Bir kimse tek başına evinde dans ettiğini görse, rahata kavuşur, içi ferahlar. Çocuğun rüyada dans ettiğini görmek makbul değildir, çocuğun dilsiz olmasına işaret eder. Hapiste olan kişinin rüyada dans ettiğini görmesi, hapisten kurtulacağına işaret eder.

Bir kimse eşinin çocuklarının yahut akrabalarından bazılarının rüyada dans ettiklerini görse, bunda hayır vardır. Sevince ve mutluluğa işaret eder. Gemide olan birinin rüyada dans ettiğini görmesi, o kimsenin gemide uğrayacağı şiddete delalet eder.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

  • Rüyasında gerek kadın, gerek erkek olsun hasta olan bir kimse, dans ettiğini görse, bu rüyası onun, hastalığının uzamasına ve artmasına işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyasında gerek zengin, gerek fakir olsun bir kimse, hanı­mının dans ettiğini görse, bu rüyası onun bir kabahat, bir suç işleyeceğine işaret olarak yorumlanır. Zengin veya fakir, rüyada hanımının dans ettiğini görmesi, utanılacak bir halin zuhuruna işâret eder.
  • Hapishanede olan bir tutuklu, rüyasında dans ettiğini gör­se, bu rüyası onun hapishaneden kurtulacağına işarettir. Hapiste olan bir mahkumun rüyada dans ettiğini görmesi, hapisten kurtulmaya işâret eder.
  • Bir kimse kendi evinde dans ettiğini ve çevresinde (etrafın­da) kendi aile efradından (ev halkından) başka hiçbir kim­senin olmadığını görse, bu rüya hepsi için iyiye ve hayra yorumlanır. Rüyada kendi evinde yalnız başına dans ettiğini görmek, rüya sahibinin feraha ereceği­ne, rahata kavuşacağına işâret eder. Rüyada kendi evinde dans ettiğini ve etra­fında aile halkından başka kimsenin olmadığını görmek, hepsi için hayıra, sevinç ve neşeye işâret eder.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyada dans ettiğini gör­mek, keder, bela musibet, horlanmak gibi sevilmeyen ve iyi sayılmayan hallere işaretle tabir olunur demiştir. Rüyasında dans ettiğini gören kişi ya bir bela ve musibete uğrar ya hastalanır veyahut halk arasındaki itibarım kaybeder (horlanır) ve rezil olur şeklinde yorumlanır.

Rüyada yapılan dans, musibettir.

Rüyada bir başkası için dans ettiğini gör­mek, rüya sahibinin diğerine musibette ortak olacağına işârettir.

Bir kimse rüyada dans etmek için bir köşe­ye çekilse, şiddet ve töhmetten uzak olur.r.

Rüyada yüksek bir yer üzerinde dans et­mek, korkuya işârettir.

Fakir birinin dans etmesi, onun dövülme­sine işârettir.

Yine bir kimse rüyada hanımının, oğlunun veya akrabalarından birinin dans ettiklerini görse, bu rüya da, onlar için hayır ve bereke­te, sevince ve izzete işâret eder.

Dans pistinde yahut başka insanların bulun­duğu yerlerde eşiyle, yalnız yahut başkası ile dans etmek, musibet ve hayasızlığa işâret eder.

Dans, yorgun kimse için rahatlamaya işâret eder.