Etiket arşivi: rüyada damat olduğunu görmek

Rüyada Damat Görmek

Rüyada damadı olmayan biri damadı olduğunu görse, düşmanlarına karşı güvende olacağı anlamına gelir.

Rüyada damat görmek, damadı bulunmayan için başarıya işaret sayılır. Damadı olanlar için işlerinin duraklamasına işaret sayılır.

Rüyada kendi öz damadını görmek, bolluğa, sevince, ferah ve mutluluğa işaret olarak yorumlanır. Rüyada kişinin kendi damadını görmesi namus yönünden güvene işâret eder.

Bir kimse, rüyasında damadı ile bir sofrada yemek yediği­ni görmüş olsa, bu onun hükümetten bir menfaat elde edeceğine veya şans talih oyunlarından eline bir para ge­çeceğine işaretle yorumlanır. Rüyada damadı ile bir sofrada yemek yediğini görmek, devlet ve hükümetten gelecek bir menfaate işârettir.

Bazı yorumculara göre: Kendi kızı olmadığı için damadı olmadığı halde, rüyasında damadı varmış olduğunu gör­mek, onun beklemediği bir yerden kendisine bir iş kapısı açılıp oradan rızkını alacağına işarettir.

Diğer bir yoruma göre: Rüyada damat görmek, başarıya işarettir. Kişinin rüyada kendisini damat olmuş olduğunu görmesi, işlerinde başarılı olacağına işarettir.

Damadı olmadığı halde rüyasında bir damadı olduğunu gören kimsenin bu rüyası düşmanına veya düşmanlarına galip (üstün) geleceğine ve korkularından kurtulup emni­yet içinde olacağına işaret olarak yorumlanır.

Damadı olmadığı halde rüyada damadı olduğunu görmek, düşmana galip gelmeye ve korkudan emin olmaya işârettir.

Rüyada genç ve güzel bir kızla evlendiğini görmek, zengin kimselerle tanışmağa ve on­lardan gelecek menfaate işâret eder.

Damat Olduğunu Görmek

Rüyasından kendisinin damat olduğunu yeni evlenmiş ol­duğunu görmek, yeni yeni kişilerle tanışacağına ve onlar­dan maddi imkan sağlayıp para kazanacağına işarettir.

Kendisinin damat olduğunu görmek, se­vinç. sürür ve feraha işâret eder.