Etiket arşivi: rüyada dabbag görmek nedir

Rüyada Dabbağ Görmek

Rüyada debbağ görmek, insanların işlerini düzenli bir şekilde sonuçlandırmasını yardımcı olarak sağlayan iyilik sever bir adama işaret olarak yorumlanır. Dabbağ (debbağ)’ın Türkçesi, tabak demektir ki, hayvan derile­rini tabakhanelerde (deri fabrikalarında) işleyip kösele haline meşin ve sahtiyan haline getiren kişi demektir.

Rüyada dabbağ (debbağ) görmek, halkı (insanları) iyilikle yola getiren kimseye işarettir. Bazı yoruma göre ise, miras­ları sahihlerine taksim eden (bölen) bir kimseye işarettir.

Bazı tabirciye göre de rüyada debbağ görmek, üzüntü ve sıkıntıya, uğursuzluğa işarettir denmiştir.

Bazen de tabakçı görmek, düzeltici (ıslah edici) bir adama veya bir doktora işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada debbağ (deri fabrikasında çalışan ustayı) yani derile­ri işleyip tabak yapan kimseyi görmek, hastalıktan kurtul­maya işarettir.

Rüyada dabbağ görmek, kan alan kimse ile tabir olunur. Çünkü dabbağcı hayvan derileri­ni ıslah eder, kan alıcı kişi de insanın vücudu­nu afiyete kavuşturur.

Bazen dabbağ, hastalıktan kurtulmaya işâret eder.

Bazen de dabbağcı görmek, ıslah edici bir adama işârettir.

Bazı kere de rüyada dabbağ görmek, in­sanları iyilikle yola getiren bir adama işârettir.

Yine dabakçyı görmek, üzüntü ve uğur­suzluğa işârettir.

Dabakçı, zâlim bir kimseye de işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir doktoru dabbağcı olarak görmesi, o doktorun tıp ilminde mahir ve üstat olmasına ve elinden birçok hastanın şifâ bulmasına işâret eder. Ancak o doktorun dabak ettiği deri bozulmuş ve kokmuşsa, doktorun câhil ve hileli bir kimse olduğuna işâret eder.

Dabakçı, eğer dünya işlerine işâret ise, rüya sahibinin tehlikeden kurtulmasına; eğer din işlerine işâret ediyorsa, rüya sahibinin kıtlık ve yoksulluk içindeki bir fakire yemek yedireceğine işâret eder.

Rüyada kendini bir deri fabrikası içinde görmek, bir hastayı zjyaret edeceğine işârettir.