Etiket arşivi: rüyada çimdiklenmek görmek

Rüyada Çimdiklemek

Rüyada görülen çimdik ve çimdiklemek çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Çimdikleme rüyası, bazen tamamkarlığa işarettir. Bazı yorumculara göre, rüyada çim­diklemek veya çimdiklenmek, kin ve düşmanlığa işarettir. Bazen de sevgiye ve muhabbete işarettir denmiştir. Buna göre, bir kimsenin, rüyada birini çimdiklediğini ya da ken­disinin çimdiklendiğini görmesi, çimdiğin tarzına, hafif ve sertliğine göre yorum kazanır. Hafifse dostluğa ve sevgiye, sert ve ağır tarzda ise, kin ve düşmanlığa işaret eder.

Bir annenin, rüyasında evladını çimdiklediğini görmesi, sevgi ve şefkate ve onlara vereceği terbiyeye işaret eder.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bir kimse, rüyasında başka bir kimseyi çimdiklediğini görse, bu rüyası onun (rüyayı görenin) çimdiklediği kimsenin malına göz dikmiş olduğu­na işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında bir kimsenin karnından çimdiklediğini görse, bu rüya rüyayı görenin çimdiklediği kişinin kesesine ve kasasına (yani gizli mallarına) göz dikmiş, onları gasp etmeyi kafasına koymuş olduğuna işaretle tabir olunmuştur.

Bir kimse, rüyasında kendi yüzünün başka biri tarafından çimdiklendiğini görse, rüyayı görenin (ve çimdiklenenin) malına göz dikilmiş olduğuna işaret olarak yorumlanır.

Rüyada bir insanı çimdiklediğini görmek, rüya sahibinin çimdiklediği adamın malına göz dikmesine işârettir.

Rüyada birisinin kalçasını çimdiklediğini görmek, rüya sahibinin o adamın hanımına hainlik edeceğine işârettir.

Rüyada birisinin uyluğunu çimdiklediğini görmek, millet ve kabilesinin malına göz dik­meye işarettir.

Rüyada bir kimsenin elini çimdiklediğini örmek, erkek kardeşinin malına göz dikmeye işârettir.

Rüyada bir kimsenin karnını çimdiklediğini görmek, çimdiklediği adamın gizli olan malına göz dikmeye işârettir.

Bir kimse rüyada bir insanı çimdiklediğini görse, çimdiklediği adamın malına göz diker. Çimdiklendiğinde parmakları arasında kalan et miktarınca eline mal geçer.