Etiket arşivi: rüyada çıkrık işlemek

Rüyada Çıkrık Görmek

Rüyada çıkrık görmek, rüyayı gören erkek için elem ve keder ile yorumlanır. Kadın görürse bu rüyayı, bir kız ço­cuğu olacağına işaretle tabir olunur.

Bir kadın iş yaptığı çıkrığının kırıldığını görse, bu onun, kız ço­cuğunun veya kız kardeşinin vefatına işaretle yorumlanır.

Rüyasında bir erkeğin çıkrık işlediğini görmesi, keder ve üzüntüye, bir kadının çıkrık işlediğini görmesi, ferah ve se­vince işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada çırçır denen çıkrık görmek, emre, sakındırmaya, ihtiyaçları gidermeye, sâlih ve temiz nesle, kârlı ve faydalı mala, batıl bir şeyden hakkın doğmasına işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada çırçır denen çıkrığı görmesi, evlenmesine işâret eder.

Rüyada çıkrık görmek, kız ile de tabir olu­nur.

Hamile bir kadının rüyada çıkrık ile iplik yaptığını görmesi, doğacak çocuğunun kız olmasına işârettir.

Bir kadının rüyasında çıkrık ile ip eğirdiğini görmesi, ferah ve sürura işârettir.

Bir erkeğin rüyasında çıkrık ile ip eğirdiğini görmesi ise, üzüntü, keder ve gama işâret eder.

Rüyada görülen çıkrık ve onun diğer alet­leri, hak ile batıl arasını ayıran, biri münafık, diğeri ise katı kalbi olan iki ortağa işârettir.

Rüyada kuyu çıkrığı görmek, din ve dünya işlerinde insanlara yardım eden çok faydalı olan bir mümine işâret eder.

Bazen de kuyu çıkrığı, hanıma veya çok konuşan bir çocuğa işâret eder.

Rüyada abdest alması için çıkrıkla kuyudan su çektiğini görmek, rüya sahibinin Allah’ın dinine yapışan bir müminden yardım talep edeceğine işârettir.

Bazen de kuyu çıkrığı görmek, hal ve hareketlerinde çok neşeli ve sevinçli bir hizmetçiye işâret eder.