Etiket arşivi: rüyada çiçeği otlar arasında görmek

Rüyada Çiçek Görmek

Rüyada çiçek görmek, hayra işarettir. Başında çiçekten taç bulunduğunu görmek, evlenerek dünya lezzetlerine ka­vuşmaya işarettir. Mevsimi dışında çiçek görmek, hüzün ve kede­re jşarettir. Renkli çiçekler dünyaya ve mala, çiçek görmek, kadın­lar için hamile kalarak sevineceğine, kederli kimseler için çiçek kederlerinden kurtulacağına işarettir. Kokulu bir çiçek görmek, çok vefakâr bir dost edineceğine, çok nadide güzel çiçek görmek, yük­sek seviyeli kimselerle ilişki kurulacağına, kurumuş çiçek görmek, bahtiyar günlerinizin artık son bulduğuna işarettir. Çiçek ile birlik­te bahçe görmek, sıhhat, saadet ve emin bir hayat sürmeye işaret­tir. Çiçek koparmak iyidir. Bekarın evleneceğine, evlinin bir çocu­ğu olacağına ve aşkın lezzetini tatmaya işarettir. Çiçek almak veya vermek iyidir, güzel ve hayırlı bir haber alacağına işarettir. Çiçeklerle dolu bir bahçe görmek, bugüne kadar ümit edilen şeyin olaca­ğına, parlak istikbalin yaklaştığına işarettir. Çiçekli ağaç görmek, kazançlı bir teşebbüse, tutulan bir işte başarılı olmaya işarettir. Çi­çeği otlar arasında görmek, iyi iş ve zenginliğe işaret olarak yorumlanır. Saksıya çiçek dikmek umumi bir meşguliyet ve endişeye, kurumuş çiçek iyi değildir hastalığa ve kısmet azlığına işarettir.

Rüyada çiçek görmek daima iyiye ve hayra işaret olarak tabir olunur denmiştir yorumcular tarafından.

Rüyada çiçek gören bir kadının çocuk sahibi olacağına işarettir. Rüyada çiçek hediye aldığını görmek, evliliğe işarettir.

Rüyasında beyaz çiçek gören kimse, hayırla karşılaşır, fe­rahlık ve huzura erer, bol para kazanır geçimi genişler, şeklinde yorumlanır.

Rüyasında evinin içinde çiçek gören kimse, mutluluğa ka­vuşup iyi ve ferah bir yaşama erer veya ereceğine işarettir.

Kırmızı bir çiçek görmek, acele tarafından bir sevince kavu­şur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında çiçek yediğini gören kimse, dilek ve muradına kavuşur ve çok fayda ve menfaat elde edeceğine işarettir.

Rüyada görülen çok çiçek, mala veya çok para kazanılaca­ğına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen güzel, mükemmel çiçekler ve güzel kokulu çiçekler, güzel ve sevindirici haberlere işaretle tabir edilir.

Rüyada çiçek kokladığını görmek, güzel haber almak, iyi ve güzel sözler işitmekle tabir olunur.

Kişinin rüyasında çiçek görmesi, hep hayır ve iyiliğe işarettir.

Bir kimse rüyasında yerden bir kırmızı karanfil aldığını gör­se, bu rüyası onun, akrabaları çok zengin, görgülü ve güzel bir hanıma düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada ağaç çiçeği görmek, insanı din ve dünya işlerinde irşat edecek, yol gösterecek, bir kişiye işaretle tabir edilir.

Rüyasında bir vazoya konmuş çiçek gören kişinin bu rüyası, kendisinin muradına ereceğine veya kısa sürecek bir mutluluğa kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bazı rüya yorumcularının yorumu: Rüyada görülen güzel kokulu bir çiçek, her ne renkte olursa olsun, rengi ne şe­kilde olursa olsun, bu rüya, hayra ve iyiye işaret olarak ta­bir olunur. Güzel kokulu her bir çiçek rüyası övgüye layık iyi bir isimle tabir olunur.

Rüyada görülen kokusuz çiçekler, keder ve üzüntüye ve­yahut devamsız, süreksiz bir işe işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen solmuş, pörsümüş ve çürümüş çiçekler, iyiye ve hayra işaret olarak yorumlanmaz. Böyle bir rüya görmek iyi değildir.

Rüyada mevsiminde görülen ağaç çiçekleri, hayır ve murada kavuşmaya işaret olarak yorumlanır. Daha geniş bilgi için ağaç çiçekleri maddesine bakılabilir.

Kişinin rüyada çiçek görmesi, iyiliğe ve hayra işârettir.

Yine rüyada çiçek görmek, gönül açıcı, sevinçli haber ve gelişmelere işâret eder.

Bazen de rüyada çiçek görmek, lezzetli şeylere ve huzurlu bir hayata işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada çiçek görmesi veya başında çiçekten taç görmesi, o şahsın evleneceğine işârettir.

Bir kadının rüyada çiçek görmesi, hamile­likle gelecek sevince işârettir.

Rüyada başında çiçekten bir taç olduğunu görmek, düşüncelere dûçar olmaya işârettir.

Rüyada renk renk açmış çiçekleri görmek, mal ve dünya nimetlerine ve rızka işâret eder.

Rüyada renkleri değişik olan çiçekleri gör­mek, dünya ve dünya içindekilere, taze ve hoş şeylere işârettir.

Rüyada değişik renkte çiçekler görmek, farklı sevinç sebeplerine işâret eder.

Rüyada güzel ve hoş kokulu bir çiçek gör­mek, ne renkte olursa olsun, hayır ve bereke­te işâret eder.

Rüyada güzel fakat kokusuz çiçek görmek, hayatın selâmet içinde akıp gideceğine işâret eder.

Rüyada sarı renkli, papatya türü çiçek gör­mek, devamı olmayan varlığa, kısa süren mut­luluğa işâret eder.

Rüyada ağaç çiçeği görmek, insanı din ve dünya işlerinde irşad eden hayırlı bir insana, kişiyi doğru yola kılavuzlayan sağlam inanca işârettir.

Rüyada kabak, karpuz vb. çiçeği görmek içinde bulunduğu konum ve tercihlerinde se­bat etmemeye işâret eder.

Rüyada hurma ağacının çiçeğini görmek, talihin açık olmasına işâret eder.

Rüyada çiçeklerin kökünden kesilmiş oldu­ğunu görmek üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada solgun çiçek görmek, gönül sızısı­na işâret eder.