Etiket arşivi: rüyada ceviz görmek ne demek

Rüyada Ceviz Görmek

Rüyada ceviz görmek, gömülü bir servete işarettir. Ceviz güçlükle elde edilen bir maldır. Ceviz ve ba­dem kabuğu yeni elbise almaya, hamile kadının sakatlanacağına, iki yüzlülüğe, karışıklığa işarettir. Ceviz yemek, işlerinizin yoluna gireceğine ve başarılı olmaya, ceviz topla­mak, münasebetsiz bir hareketinizle başkalarının münakaşasına se­bep olmaya, çürük ceviz fena halde aldanıp pişman olmaya, ceviz­leri elinde tutmak, kavgaya ve dolayısıyla mahkemeye düşmeye işarettir. Ceviz koparmak göreni istemeyerek bir yolculuk yapaca­ğına ve bundan dolayı kısa bir süre sevdiklerinden uzak kalacağı­na yorumlanır.

  • Rüyada görülen ceviz mala (ama zorlukla kazanılan mala) ve kazanılan paraya işarettir.
  • Rüyada ceviz içi görmek, servet kazanmak ve mal elde edeceği ile tabir olunur.
  • Rüyada ceviz toplamak ve topladığını görmek, kadın tara­fından elde edilecek, kadın tarafından gelecek mala işa­rettir.
  • Rüyada cevizi kırıp yediğini görmek, elde edilecek, ele gele­cek rızık, para ile tabir olunur.
  • Birçok tabirciye göre: Rüyada ceviz görmek, zahmet ve meşakkatle ve sıkıntı ile çok zor kazanılan mala işarettir. Ceviz görmek, zenginliktir ama zor kazanılan zenginliktir. Elinde cevizleri hışırdatmak, düşmanlığa işarettir. İçi çürük (yani çürük) ceviz görmek, haram mala (haramdan elde edi­len, haramdan kazanılan mala) işarettir demiştir tabirciler. Çok sayıda cevizi olduğunu görmek, rüya sahibinin birisiy­le kavga edeceğine ve düşmanlığa işarettir demişlerdir.

Rüyada görülen ceviz, mal, mülke işârettir.

Rüyada ceviz görmek, güçlükle ve zah­metle kazanılan bir malın meyvesine de işâret eder.

Rüyada görülen ceviz, sâlih kimseler, kar­deşlerle tabir olunur.

Bazen rüyada ceviz görmek, bedenin sıh­hatine işâret eder.

Bazen de rüyada ceviz görmek, uzun yol­culukla tabir edilir.

Rüyada bir kadının ceviz görmesi, uzun ömürlü olmasına işârettir.

Rüyada kırılmış ceviz görmek, zahmet ve meşakkatsiz elde edilen mala işâret eder.

Bir bostanda ceviz toplayıp biriktirdiğini veya yediğini görmek, bir kadın tarafından mal geleceğine işârettir.

Rüyada görülen cevizin kabuğu soyulmuş­sa, kendisine kifayet edecek derecede rızıkla- nacağına yorulur.

Cevizle oynadığını görmek, haram mal kazanmaya işâret eder.

Cevizlerin birbirine sürtünmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddete yorumlanır.

Rüyada ceviz, hazine edilmiş maldır. Ceviz, güçlük ve zahmetle kazanılan bir malın semeresidir.

Ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun yolculukla yorumlanır. Rüyayı gören kadın ise, uzun ömürlü olmasına delâlet eder. «Ceviz» kelimesi harflerin ters okunmasıyla, «koca» mânâsına olan (zevc)’e de delâlet eder. Çetin olan işleri yoluna koymaya da delâlet eder.

Cevizin kabuğunu yediğini gören kimse, cimri bir adam hakkında ileri geri konuşur. Cevizle oynadığını gören kimse helal olmayan malla ilgileniyor demektir. Rüyayı gören kadın ise uzun ömürlü olmasına delalet eder. Kırılmış ceviz, kolaylıkla elde edilen mala işaret eder.

Ceviz Ağacı Görmek

Bir ceviz ağacının altına oturup ceviz yemek önemli bir hastalığa tutulacağınıza işarettir.

Ceviz ağacına yaslandığını gören kimse; güç sahibi, sürekli artan mala sahip, cimri ve huysuz bir adama yaslanmaya işaret eder. Eğer ağaçtan indiğini görse, güvendiği o kimseyle aralarındaki iş tamamlanmaz.

Ceviz ağacından dal koparmak görenin aile fertlerinden birisinin hastalanacağına, ceviz ağacına çıkmak hatırı sayılır birisiyle tanışmaya ve ondan büyük yardımlar görmeye, ceviz ağacı kendi kendine yıkılırsa aileden uzun boylu birisinin ölümüne, ceviz ağa­cının gölgesinde oturmak veya yaslanmak gören kimsenin muhte­rem bir zatın himayesine gireceğine ve dolayısıyla bir mevkii sa­hibi olacağına, ceviz ağacının dökülen yapraklarını toplamak, zenginliğe, servete işarettir. Ceviz ağacını sulamak sıkıntıya düşmüş muhtaç birisinin imdadına koşmaya işarettir. Ceviz ağacının yan­dığını görmek, aileden birisinin hastalanacağına yorumlanır.

Ceviz ağacı tamahkar ve kötü bir adama işarettir.

Rüyada Hindistan Cevizi Görmek

Rüyada görülen hindistan cevizi, bir kahin veya falcının sözüne işârettir.

Hindistan cevizi görmek, iltihap ve yanığa da işârettir.

Hindistan cevizinden yediğini görmek, in­sanlar nezdinden sözünün doğrulanmadığına işâret eder.