Etiket arşivi: rüyada cetvel aldığını görmek

Rüyada Cetvel Görmek

Rüyada cetvel görmek, görenin doğruluğu ile yo­rumlanır. Cetvel almak, sapık birinin doğru yola yöneleceğine işa­rettir. Cetvel satmak doğru yoldan kötü yola sapılacağına işarettir. Cetveli birisine vermek, verilen kimseyi kötü yoldan iyi yola çe­virmeye işarettir. Cetvelle çizgi çizmek yapılan işlerde doğru dü­rüst hareket edileceğine işarettir. Cetveli kırmak kıranın kötü yola sapacağına ve sonunun kötü olacağına işarettir.

Rüyada cetvel görmek, doğrulukla yorumlanır. Cetvel rüyası genellikle iyiye ve hayra işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında elinde cetvel, bir kağıt üzerine bazı şeyler çizdiğini görse, bu onun yapacağı işlerde ve verece­ği kararlarda doğru dürüst davranacağına işaret eder.

Ebu Said Ervaiz’in yorumu:

Rüyasında cetvel gören kişi, bütün işlerinde doğruluk üzere olduğuna işarettir. Rüyasında bir cetvelle bir şeyler ölçtüğünü gören kimse, hayat­ta yaptığı işlerinde çok başarılı olacağına ve istediği şeyle­ri elde edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada cetvel görmek, doğruluğa işârettir.

Bir cetvelle bir şeyi ölçtüğünüzü görme­niz, hayatta çok başarılı olacağınıza ve gö­nüldeki muradın gerçekleşmesine işâret eder.

Bazen rüyada cetvelle herhangi bir şeyi ölçtüğünü görmek, yapacağı bir iş hakkında yapıp yapmamayı düşündüğüne işâret eder.

Rüyada cetvelle kağıt üzerinde bazı çizgi­ler çizdiğini görmek, vereceği bir kararda çok dürüst davranacağına işâret eder.