Etiket arşivi: rüyada cebraili görmek

Rüyada Cebrail Görmek

Bir kimse Cebrail’i gayet neşeli ve kendisine de güzel şeyler söylediğini görse, güzel haberler alacağına ve müjdeler duyacağına işaret eder. Eğer zor durumda olan birisi rüyasında Cebrail’i iyi görse, zorluklardan kurtulur, ona yardım edilir. Hasta olan şifa bulur. Üzüntüsü, sıkıntısı olan kurtulur. Hacca gitmemiş olana hac nasip olur.

Rüyada Cebrail’i gören şehit olarak canını teslim eder. Cebrail’in elinden yiyecek bir şey almak, o kimsenin cennete gideceği anlamına gelir. Cebrail’in kendisine selam verdiğini gören, Allah katında mübarek bir insan olur ve arkadaşları tarafından sevilen, saygı duyulan bir insan olur. Bir kadının erkek çocuğa hamile olduğu anlamına gelir.

Bir kimse Cebrail’i üzgün görse, o kimse sıkıntılı ve üzücü olaylar yaşar. Cebrail suretine girdiğini gören kimsenin cömertliği, hayrı ve bereketi çok olur.

Cebrail (A.S.)’ı şen olarak kendisine bir mev’izeye (nasihata) yahut vasiyete yahut da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye kavuşur. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan emin olur. Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur.

Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimse, cömert, hayır ve bereketi çok olur.

Rüyasında dört büyük melekten biri olan ve peygamberimize Kur’an-ı Kerimi getiren Melek Cebrail (Aleyhisselam)ı gören kimsenin gördüğü bu rüya, çok iyi çok çok hayırlı bir rüyadır. Bu rüyayı gören kimse çok şerefli, çok değerli bir kimse olduğuna veya olacağına işarettir.

Rüyasında Cebrail’i (A.S.) görmek, şehit olarak ölmeye işarettir. Rüyayı gören kimse, her ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, ne kadar çok yaşarsa yaşasın, ölürken şehit olarak veya şehit sevabına ererek vefat edeceğine (öleceği­ne) işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında Cebrail (A.S.)dan yiyecek bir şey veya bir şeyler aldığını görse, bu onun (rüya sahibinin) cennetlik, cennet ehlinden olduğuna veya olacağına işaret eder.

Kafir olan bir kişi rüyasında Cebrail’i (A.S.) görse bu onun korku ve şiddete ve azaba düşeceğine işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında Cebrail’i (A.S.) görse rüya sahibinin bu rüyası kendisinin, istek ve arzularının gerçekleşeceği­ne ve muradına ereceğine, düşmanlarına karşı galip (üs­tün) geleceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Cebrail aleyhisselâm’ı görmek, şe­ref ve izzete, kuvvet ve müjdeye işâret eder.

Bazen rüyada Cebrail Cebrail aleyhisselâm’ı görmek, şehit olarak ölmeye işârettir.

Bazen de Cebrail aleyhisselâm’ı görmek, ilme, sırları sahibine bildirmeye, işârettir.

Bazı kere de Cebrail aleyhisselâm’ı gör­mek, bazen de nakil ve düşman üzerine nus- ret ve galebeye işârettir.

Rüyada Cebrail aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, sonunda şehit olarak öleceğine delâlet eder.

Bazı kere de Cebrail aleyhisselâm’ı gör­mek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve galebeye delâlet eder.

Yine Cebrail aleyhisselâm’ı görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işârettir.

Cebrail aleyhisselâm’ı şen olarak, kendisi­ne müjde verir ve nasihat eder bir halde gör­mek, şeref, izzet ve kuvvete işâret eder.

Hasta birisinin rüyada Cebrail aleyhisselâm’ı görmesi, şifâ bulacağına işârettir.

Korkusu olan birisinin rüyada Cebrail aleyhisselâm’ı görmesi, korkudan emin olaca­ğına işârettir.

Mazlum bir kimsenin rüyada Cebrail aleyhisselâm’ı görmesi, kendisine yardım edi­leceğine işârettir.

Üzüntülü birisinin rüyada Cebrail aleyhisselâm’ı görmesi, keder ve gamdan kur­tulacağına işârettir.

Hacca gitmemiş bir kimsenin rüyada Ceb­rail aleyhisselâm’ı görmesi, hacca gideceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Cebrail aleyhisselâm’ı üzüntülü olarak görmesi, o kimseye şiddet ve azap isabet edebileceğine yorulur.

Rüyada Cebrail aleyhisselâm’ın kendisine selam verdiğini görmek, kadri yüce, övgüye lâyık büyük bir âlim olmaya ve arkadaşları arasında saygı görmeye işâret eder.

Rüyada Cebrail aleyhisselâm’dan yiyecek bir şey aldığını görmek, cennet ehlinden ol­mak ile tabir edilir.

Rüyada kendisini Cebrail aleyhisselâm’ın sûretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve bereket ile tabir olunur.