Etiket arşivi: rüyada cariye görmek

Rüyada Cariye Görmek

Rüyada cariye görmek, alınacak bir habere işaretle yo­rumlanır. Bir kişi rüyasında güzel bir cariyenin kendisine doğru geldiğini görse, bu onun hayırlı sevindirici bir haber alacağına veya iyi bir haber işiteceğine işarettir. Rüyayı gö­ren kişinin hükümet hazinesinden alacağı varsa, o alacağını alır, bir yitiği varsa, yitiğini bulur şeklinde yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu

Rüyada cariye görmek, bol, bereketli bir senenin olacağının habercisidir. Bu yorum işaretlerini aşağıya sıralayabiliriz:

Rüyasında beyaz bir cariye aldığını gören kişi, memursa, vazife ve görevinde (derece ve mertebesinde) yükselir. Eğer görevinden (işinden) atılmış olsa, yeniden eski yerine dö­ner veya döneceğine işarettir. Rüyayı gören kişi ticaretle uğraşan bir tüccar ise, kar ve kazancı artar veya artacağı­na, fakir ise zengin olur veya zengin olacağına işarettir.

Çok zengin ve hizmetçileri olan bir kişinin bu rüyaları görmesi, zenginliğinin (servetinin) artacağına işaret eder. Görülen rüya hayırdır ve hayra işaret eder.

Rüyasında sarı (sarışın) bir cariye aldığını gören kişi istek ve arzusuna (muradına) güçlükle kavuşur veya kavuşacağı­na, diğer bir yoruma göre hastalanır veya hastalanacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada cariye görmek, ona malik olan yahut bağışlanmış olan kimse için ticarete delâlet bulunur. Cariye, geçmiş ve gelecekte cereyan eden işlere delâlet eder. Müslüman ve zînetli bir cariye gören kimse ummadığı yerden sevindirici bir hayırlı haber işitir. Görülen cariye kâfir ise, fahiş ve haddi tecavüz eden bir söz ile yine sevindirici bir haber işitir.

Rüyayı görenin hükümet hâzinesinden alacağı varsa, o alacağı eline geçer. Bir yitiği varsa onu bulur. Cariye çirkin ve kötü ise sevmediği bir işle karşılaşır. Bir kimse cariyenin sokak ve caddelerde insanlarla konuştuğunu ve hatta onları kötü şeylere, veya zinaya davet ettiğini görse, insanlar arasında cereyan eden bir fitnenin zuhuruna delâlet eder.