Etiket arşivi: rüyada cam ve camdan yapılmış eşya görmek

Rüyada Cam Görmek

Camın azı veya çoğu geçici bir üzüntüdür. Cam kırılgan bir şey olduğu için böyle tabir edilir. Rüyada cam gören kişinin gizlediği veya sakladığı bir şey varsa o açığa çıkar, herkes tarafından bilinir.

Rüyada cam görmek, ilişkilerinizdeki gelişmenin man­tığınızla yükseleceğine işarettir, camdan yapılmış eşya görmek çok kârlı işlere gireceğinize, bekarsanız kısmetinizin açılıp nişanlanıp evleneceğinize, iş ve memuriyet hayatında ilerlemeler kaydedeceğinize işaret eder. Camın kırıldığını görmek eşin öleceğine işaret­tir. Cam, karı-koca, nişanlı memuriyet, evlat, sadık dost, para ve kârlı iş ile yorumlanır.

Rüyada cam veya camdan yapılmış eşya gören kimse, kı­sa zamanda ummadığı bir yerden ve beklemediği bir şe­kilde kısmetinin çıkacağına, bekar ise evleneceğine işarettir. Bu rüyayı gören kimse iş sahibi ise, yakında iyi bir işe sahip olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında cam sildiğini görmek, yaptığı bazı hareket ve ta­vırlardan çok fayda ve yararlar göreceğine işaret eder.

Rüyasında cam kırdığını görmek, yakında üzüntülü bir ha­ber alınacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında cam sattığını görmek, bazı işlerini ihmal ettiği­ne ve bu sebepten dolayı zarar görebileceğine işaret eder.

Rüyada kırık cam görmek ise, yine üzüntü ve sıkıntıya işa­ret olarak yorumlanır.

Pencere önünde ve camdan baktığını görmek, yakında bir yolculuğa işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında kırılmış bir camın parçalarını yerden topladığını görse, bu onun halka (insanlara) yararlı bir iş hususunda yardım edeceğine işaretle yorumlanır.

Bazen de rüyada cam görmek, gizli kapalı olan sırların âşikare olarak meydan bulacağına işârettir.

Rüyada camı, bir kap veya muhafaza için­de görmek, üzüntü ve kederinin kendisine hafif ve kolay geleceğine işâret eder.

Rüyada, kırmızı, yeşil, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar gör­mek, mal, evlat ve hanımdan olan şüphelere, riya ve nifaka işâret eder.

Rüyada cam sildiğini görmek, yapılan bazı işlerden çok istifade edileceğine işârettir.

Bekâr birinin rüyada camdan yapılmış bir eşya görmesi, evleneceğine işâret eder.