Etiket arşivi: rüyada çakmak yakmak

Rüyada Çakmak Görmek

Rüyada çakmak görmek, kuvvete, evlada, bekar ise evlenmeye ve kadın için erkek çocuk doğurmaya işarettir. Çakmakla sigara yaktığınızı görmek, bir ihanete ve sadakatsizliğe uğramaya işarettir. Çakmak yakmak kederlerin birbirini takip edece­ğine ve uzun sürmeyeceğine işarettir.

Rüyada çakmak görmek, korkulardan kurtulmaya istek ve arzularına kavuşmaya işarettir. Bir kimse rüyasında bir çakmağın yandığını veya yanıyormuş olduğunu görse, bu rüyası onun muradına ereceğine, istek ve dileği­nin gerçekleşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında yeni bir çakmak aldığını veya yeni bir çakmağının olduğunu görse bu onun sevinçli bir haber alacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada çakmağı yanarken görmek, murada kavuşmaya, yanmadığını görmek, dileğinin olmayacağına, muradına eremeyeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bazen de rüyada çeşitli hallerde çakmak görmek, güçlü ol­maya işaret eder, bekar biri için evleneceğine işaret eder.

Rüyada çakmak görmek, peş peşe gelen üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada çakmak taşı görmek, uzaktan ge­lecek ve insanı üzecek bir habere işârettir.

Çakmak taşı çakmak, karı koca, iki düşman ve iki ortak arasında meydana gelecek kötü duruma işâret eder.

Bir kimsenin rüyada taşı taşa vurarak on­dan ateş ve kıvılcım çıktığını görmesi, katı kalpli iki kimsenin birbirleriyle şiddetli şekilde kavga edeceklerine ve insanların da onlara bakacağına işârettir.

Rüyada çakmaktan çıkacak ateşin bir elbise veya vücudu yaktığını görmek, o evde mal, ırz veya vücuda erişecek olan bir zarara işârettir.

Rüyada çakmaktan çıkacak ateşin, Kur’ân-ı Kerim’i tutuşturduğunu görmek, din aleyhinde meydana gelecek bir hadiseye işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada çakmak taşı çakması, evlenmesine işârettir.

Rüyada çakmak taşı çakıp ateşin çıktığını görmek, hanımının hamileliğine ve onlardan meydana gelecek çocuğa işâret eder.

Bir kadının rüyasında çakmak taşı çaktığını ve ateş tutuşturduğunu ve üflemesiyle ateşin alevler çıkartarak parladığını görmesi, o kadı­nın erkek bir çocuk doğuracağına işârettir.

Rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati mey­dana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye işârettir.

Rüyada ateş’ çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye yorumlanır. Bir kimse ısınmak için ateş yaktığını görse, saltanata malik olur. Kalbi katı birisi ile kuvvet sahibi birisinden fakirliği sebebiyle yardım talebinde bulunur. Ve ondan istifade etmeyi arzu eder, taş ve çakmağın toplanması o zat ile mezkur adam arasında işbirliğinin kurulmasına ve bunun devamına yorumlanır. Zira taş, kalbi katı, demir de kuvvet sahibi bir kimsedir. Ateş ise sultandır.