Etiket arşivi: rüyada büyük bir çanak görmek

Rüyada Çanak Görmek

Rüyada toprak çanak-çömlek görmek, mala ve mülke işarettir. Parmaklarını ve çanağı yalamak rızkın tükenmesi­ne yorumlanır.

  • Rüyada çanak görmek, iyi bir arkadaş ve hizmetçi bir kadına işarettir.
  • Rüyada büyük bir çanak görmek, iyi ve temiz bir yardımcı kadına işaretle tabir olunur.
  • Rüyada boş bir çanak görmek, işlerdeki durgunluk veya ta­tile çıkmak veya geçimini sağlamak için yeni bir işe teşeb­büs edeceğinize işarettir.
  • Rüyasında kendisine büyük bir çanak içinde bir şeyler ik­ram edildiğini görmek, büyük bir kısmete kavuşacağına işaretle yorumlanır.
  • Rüyada ağaçtan oyulmuş (yapılmış) bir çanak görmek, elinden çok hayır gelen, faydalı ve hünerli bir hizmetçi alacağınıza işaretle yorumlanır.
  • Elindeki çanağın düşüp kırıldığını görmek, başladığı işinde başarısızlığa işarettir.

Bazı yorumcular, rüyada çanak görmek, insanın rızkıdır demişledir. Bu cihetle bir kimse rüyasında yemek çanağı­nı yaladığını, sıyırıp temizlediğini görse, bu rüya onun rız­kının bittiğini, rızkının bitişi ve tükenişi de ecelinin yak­laştığına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimse rüyasında içinde tatlı bulunan bir çanak görse onun bu rüyası dostlarıyla ve sevdikleriyle bir araya gele­ceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen çanak, temiz bir hizmetçi­ye işârettir.

Rüyada çam ağcından yapılmış bir çanak görmek, kadın veya kendisiyle övünülen arka­daşa işâret eder.

Rüyada ağaç çanak görmek, elinden çok hayır gelen bir hizmetçiye işârettir.

Rüyada görülen çanak dosta, çanağın için­de takdim edilen tatlı da sevgiliye işârettir.

Rüyada elinde içinde tatlı bulunan bir ça­nak görmek, rüya sahibinin dostu ile bir araya gelmesine işârettir.

Rüyada çanak görmek, insanın rızkına da işârettir. Bunun için rüyada herhangi bir çana­ğı yaladığını görmek, rızkının tükenmesine işârettir.

Rüyada büyük çanak görmek, sırrı sakla­mayan, yaşayışı güzel olmayan veya çocuğu olmayan erkek ve kadına da işâret eder.

Rüyada çöl halkından olan birçok adamla­rın büyük bir çanağın başında toplandıklarını görmek, o adamların toplanacakları yere ve çadırlarına veya evlerine; yahut üzüm sıkmak veya yağ çıkarmak için koyacakları aletin yeri­ne işârettir. O kimseler savaşçı iseler, savaş­mak için toplanmalarına; ziraatçı ve işçi iseler iş üzerinde toplanmalarına işârettir.

Rüyada görülen çanak, insanın rızkıdır. Bunun için bir kimse rüyada bir çanak yaladığını görse, rızkı tükenir ve eceli yaklaşır.

Rüyada görülen çanak dosta, içinde takdim edilen tatlı da sevgiliye yorumlanır. Bunun için elinde içinde tatlı bulunan bir çanak gören kimse, dostu ile bir araya gelir.