Etiket arşivi: rüyada burun kanı görmek ne anlama gelir

Rüyada Burun Kanı Görmek

Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa, düşük yapılan erkek çocuğa delâlet eder.

Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer o kanın kendisine zarar olacağı düşüncesinde ise, zarar, vücud ve dinine dair olmakla o kimse dinine zarar verecek günah işler. Çünkü bu kadarcık akan kan insana zarar vermeyip, tersine yararı vardır demişlerdir. Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Zira zaiflik fakirliktir. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Çünkü kuvvet adamın zenginliğidir.

Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur.

Rüyada burnundan ince bir kan aktığını görmek haram mala işaret olarak yorumlanır. Bazı yoruma göre; rüyasında burnunun kanadığını görmek, rüya sahibi kişinin bir hazine malı ile karşılaşacağına işaret eder demişlerdir. Bazı yorumcular; rüyada burnunun kanadığını görmek, rüya sahibinin günahtan kurtulacağına işarettir demişlerdir. Çünkü akan kan, bazen kişiye rahatlık ve sıhhat verir şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada katı burun kanı gör­mesi, düşük yapılan erkek çocuğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada burnunun kanadığını görmesi, o kimsenin günâhlardan temizlene­ceğine işârettir.

Bazen rüyada burnunun kanadığını gör­mek, hazine ve büyük mala işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında burnunun kanadı­ğını ve bu kanın da elbisesine bulaştığını gör­mesi, o kimsenin eline haram mal geçmesine işâret eder.

Yine burnunun kanadığın ve akan kanın elbisesine bulaşmış görmek, kötü mal ve gü­naha işârettir.

Bir kimsenin rüyasında burnunun kanadı­ğını ve bu kanın da yol üzerine damladığını görmesi, malın zekâtını vermeye ve fukaraya sadaka vermeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada burnundan bir veya iki damla kan aktığını görmesi, menfaate işâret eder.

Rüyada burnundan bir şey aktığını gör­mek, kadri yüce bir zâttan gelecek hayır ve menfaate işâret eder.