Etiket arşivi: rüyada buruç suresini okuduğunu görmek

Rüyada Buruç Suresi Görmek

Rüyada Buruç Suresini okuduğunu veya okun­duğunu görmenin rüya tabir ve yorumcularının değişik şekillerde yorumları vardır.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında bu sureyi okuduğunu ve­ya dinlediğini görmek, rüya sahibi kişinin ahiret hayatının güzelliğine, büyük sevaplar kazanması sebebiyle ahirette derecesinin çok yüksek olacağına işarettir.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyasında Buruç Suresini okuduğunu veya dinlediğini gören kişinin üzüntü ve ke­deri yoktur ve içinde bulunduğu bela ve musibetlerden kurtulacağına işarettir demiştir.

İbn-i Kesir ve Nafi’nin yorumu:

Rüyasında bu sureyi gö­ren kişi bilmediği bir şeye şahitlik yapacağına ve üzüntü­den gam ve kederden kurtulacağına işaret eder demiştir.

İbn-i Sirin’in yorumu ise şöyledir:

Rüyasında Buruç Sure­sini veya bir kısmını okuduğunu ya da birisinin okumasını dinlediğini gören kişinin dünya hayatında gam ve kederi çok olur. Hayatı gam ve kederle, üzüntü ve meşakkatle (sı­kıntı içinde) geçer şeklinde yorumlanır demiştir.

Rüyada Bürûc Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ilim ve güzel amele, Allah’ın (c.c.) sevgi ve rızâsını kazanmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya işârettir.

O kimse ilim ve ameli sever, dinde güçlü olur, yıldız ilmine de merak edebilir, /^rıca o kimse görmediği bir şeye şahitlikyapabilir.

Rüyada Bürûc Sûresi’ni veya ondan bazı parçaları okuduğunu ya da üzerine okunduğunu gören kimseyi, bir kısım meseleleri bilmede, ilimde, ilim ve amel etmede Allah Teâlâ’nın onu sevdiğine işâret eder.