Etiket arşivi: rüyada bülbülü kafeste görmek

Rüyada Bülbül Görmek

Bülbül kuşu görmek, mal sahibi zengin bir erkeğe yahut neşeli zengin bir kadına delâlet eder. Bazı yorumcular, bülbülü, Kur’an okuyan bir çocuk veya bir oğlan çocuğu ile yorumlamışlardır. Bülbül görmek, kendisiyle ülfet edilmeyen bir cariyeden bir erkek çocuğa delâlet eder. Rüyada bülbül görmek, hırs ve kavgaya işaret eder. Bülbül sesi işitmek yeni bir aşk hayatına başlamaya ve bu aş­kın ebedi olacağına, bülbül tutmak, sevmeye ve aşk konusunda ke­sin söz vermeye, bülbülü kafeste görmek aile hayatında bozukluğa, bülbül öldürmek büyük kimselerin takdir ve hürmetini kazanmaya işaret eder.

Rüyada bülbül eti yediğini görmek, bir miras yoluyla mal elde etmeye işaretle yorumlanır.

Bazı yoruma göre; rüyada görülen bülbül, düzgün konu­şan bir evlada işaretle yorumlanır. Bir kişi rüyasında bül­bül görse, bu onun güzel sesli, güzel ve düzgün konuşan, tatlı sözlü bir evladı olduğuna veya böyle bir evladı olaca­ğına işarettir. Diğer bir yoruma göre de, bu sayılan özelliklere sahip arkadaş veya dostları olacağına işaret eder şek­linde yorumlanmıştır. Rüyasında bülbül aldığını veya ken­disine hediye edildiğini görmek de böyle yorumlanır.

Bazı yorumcular: Rüyada bülbül görmek, zeki, çok akıllı bir evlada veya zengin iyi anlayışlı bir kadına veyahut zengin bir adama işaret olarak yorumlanır demişlerdir. Başka bir yorumda da bülbül görmek, rüya sahibinin anla­yışlı ve akıllı bir çocuğu olacağına eğer bekar ise zengin bir kimse ile evleneceğine işarettir.

Bazısı da rüyada bülbül görmek, rüya sahibinin, gelecek günlerde çok nazik ve kibar bir kişi olacağına işarettir.

Rüyada bülbül görmek, mal mülk sahibi zengin bir erkeğe; yahut neşeli, hayat dolu zengin bir kadına; veyahut da hitabeti ve ko­nuşması düzgün insana işâret eder.

Bazen rüyada bülbül görmek, düzgün ko­nuşan zeki veya okulda okuyan bir çocuğa işâret eder.

Bazen de rüyada bülbül görmek, çok iyi konuşan, güzel sesli, güzel sözlü bir evlada veya böyle güzel konuşan bir arkadaşa işâret eder.

Bazı kere de rüyada bülbül görmek, tür­kü ve şarkı söyleyen veya çalgı çalan adama ya da şakacı ve güzel konuşan bir kadına işâret eder.

Yine rüyada görülen bülbül, Kur’ân’ı ez­berlemeye ve Kur’ân’a olan ilginin artacağına işârettir.

Bazı kere de rüyada görülen bülbül, Kur’ân-ı Kerim okuyan bir çocuğa veya bir oğlan çocuğa işâret eder.

Yine rüyada bülbül görmek, zengin kimse­ye, zengin ve iffetli kadına, Kur’ân-ı Kerim hafızına ve hayırlı bir evlada işâret eder.

Rüyada bülbül aldığını veya kendisine bül­bül hediye edildiğini görmek, hayırlı bir evlada ve vefalı dosta işâret eder.

Rüyada evinde bir bülbül öldüğünü veya uçtuğunu görmek, sadık bir dosttan ayrılmaya veya evlâdın ayrılığına işâret eder

Rüyada bülbül eti yediğini görmek, mirasa işâret eder.