Etiket arşivi: rüyada büktüğünü görmenin anlamı nedir

Rüyada Büktüğünü Görmek

Rüyasında bir ip veya sarığı büktüğünü gören kim­senin, bir yolculuğa çıkacağına işaret ile tabir olunur.

Rüyasında ince bir ip büktüğünü görmek, o kimsenin gi­deceği yerin bolluk ve ucuzluk içinde olan bir yer olduğu­na işaret ile tabir olunur.

Rüyada ip veya urgan büktüğünü görmek, işini sağlam yapmaya veya şirket kurmaya veya evlenmeye işarettir.

Bazı yorumculara göre; rüyada ip ve urgan büktüğünü görmek, rüya sahibi kişinin, yaptığı işlerini sağlam ve kali­teli yaptığına veya bir şirket kuracağına ya da evlilik için bağlanacağına (nişanlanacağına ya da bir nikah yaptırıp evli­liğe bir bağ vuracağına) işaret eder demişlerdir.

Rüyasında iplik ve urgan büktüğünü görmek, rüyayı gören kişi eğer yolcu ise, yine yolculuk yapacağına veya uyanık haldeyken eğip bükmeye ve sallantıda kalan işini çözüm­lemek için söz alan ve karara bağlandığına işaret eder. Ve­yahut evlenmek için nişanlanmaya ve nikahlanmaya ya da bir sözleşmeye ve karara, yahut iki kişinin arasını bul­mak için toplanmaya işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada sarığı veya ipi büktüğünü görmek, yolculuğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kamış, urgan veya ip büktüğünü görmesi, o kimsenin mutlaka yol­culuğa çıkması gerektiğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada büktüğü şey ince ise, o  kimsenin gideceği yerin ucuzluk ve bolluk olan bir yer olduğuna işâret eder.

Rüyada ip ve urganı bükmek, kendisine kolay geliyorsa, onun yolculuğunun rahat ge- I çeceğine işâret eder.

Rüyada iplik bükücüsünü görmek, ilim, hikmet ve görüş sahibi bir müftüye işâret eder.