Etiket arşivi: rüyada boyalı tablolarda bahçe görmek

Rüyada Bahçe Görmek

Rüyada evinin bahçesinin görmek, korunmaya, namus, iffet ve mala işarettir. Bahçeden çiçek toplamak, yapılacak işte yar­dımsız kalmaya, bahçe düzeltmek uzun ömürlü olmaya, bahçe su­lamak, dar günler geçirileceğine, bahçeye ağaç dikmek temiz ve mesut bir hayat sürmeye işarettir. Bahçe kazmak sefalete, kurumuş bahçe görmek, işlenecek bir suçtan ötürü mahkumiyete işarettir.

Rüyada bahçe ile ilgili görülen rüyalar genellikle hayra ve iyiye yorulur.

  • Rüyasında ev bahçesi gören kimsenin rüyası, evlat ve mal bakımından mutluluğuna işarettir.
  • Rüyasında bahçede çalıştığını görmek, herkes için hayırla yorumlanır. Çünkü toprakla uğraşmak herkes için sıhhat­li, sağlam ve sağlıklı bir ömür sürmeye işarettir.
  • Güzel kokulu çiçekli bir bahçe görmek, iyi bir evlada sahip olacağına işaretle yorumlanır.
  • Rüyasında boyalı bahçe tablolarında (resimlerinde) bahçe­ler görmek, iyi ve güzel döşenmiş bir eve sahip olacağına işaretle yorumlanır.
  • Rüyada rengarenk çiçeklerle bezenmiş bir bahçe görmek, rüyayı görenin dilek ve muradına ereceğine ve güzel bir meşgalesi olacağına işaretle yorumlanır.
  • Rüyasında bahçenin en yüksek yerinde bulunduğunu gör­mek, evladın çokluğuna ve yüksek bir rütbeye sahip olu­nacağı ile tabir olunur.
  • Bahçe içine girdiğini görmek, okula veya düğün evine ya da askeri kışlaya girileceğine işaretle yorumlanır.
  • Rüyada yapraksız bir bahçe görmek, fakirlik ve yoksulluğa düşüleceği ve sıkıntılı bir hayata girileceği ile tabir olunur.

Rüyada yapraklı bahçe görmek, nimet bolluğuna ve dileği­ne (muradına) kavuşulacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen bahçe, dünya nimetlerinden fazlasyla istifade etmeye, gönül zenginliğine, niyet ve amel güzelliğine işâret eder.

Yine rüyada bahçe görmek, Kur’ân-ı Kerim’e işâret eder.

Rüyada görülen bakımlı ve yeşil bahçe, dünya ve âhiret mutluluğuna işârettir.

Rüyada bir bahçede bulunduğunu ve bu­nun da kendi malı olduğunu görmek, rüya sahibinin dini kuvveti olduğuna ve inancının tam olduğuna işâret eder.

Rüyada güzel bir bahçeye girdiğini gör­mek, kalbinin İslâm sevgisi ile dolu olduğuna i§âret eder.

Rüyada güzel bir bahçeden çıktığını gör­mek, kötü ve fenâyola sapmaya işâret eder.

Rüyada etrafı güzel bir duvarla çevrilmiş bahçe görmek, dindar ve mutlu bir kişiye ve onun ailesine işâret eder.

Rüyada bilinmeyen bir bahçe görmek, cennet nimetlerine ulaştıracak amele işârettir.

Rüyada bilinen bir bahçe görmek ise, ziya­fet vermeye işârettir.

Rüyada bahçe içinde görülen ağaçlar, kişi­ye nispetle akrabalarına işâret eder.

 

Rüyada başka birisine ait olan bir bahçeye girdiğini görmek, faziletli kimselerle tanışıp arkadaş olmaya ve onlarla birlikte hacca git­meye işâret eder.

Rüyada bir bahçe içinde olduğunu ve onun meyvelerinden yediğini görmek, eğer hac mev­simi ise, rüya sahibi için hacca işâret eder.

Kâfir birisinin rüyada bir bahçe içinde ol­duğunu ve onun meyvelerinden yediğini gör­mesi, onun da Müslüman olacağına işârettir.

Günahkâr bir kimsenin rüyasında bir bah­çedeki ağaçlardan meyve yediğini ve ezan sesi işittiğini görmesi, günahına tövbe edece­ğine işârettir.

Yine günahkâr bir kimsenin rüyasında bir bahçedeki ağaçlardan meyve yediğini ve ezan sesi işittiğini görmesi, cuma namazı kılmaya ve cenaze namazın da hazır bulunmaya da işâret eder.

Rüyada bahçede bulunan çiçeklerden alıp yediğini görmek, ilim ve dine hizmet etmeye işâret eder.

Rüyada bahçeden çiçek topladığını görmek, yaptığınız işte yardımsız kalmamaya işâret eder.

Yine rüyada bahçeyi suladığını görmek, eşiyle ülfet ve ünsiyete işârettir.

Rüyada bahçesini düzelttiğini görmek, uzun ömürlü olmaya işâret eder.

Rüyada bahçenin etrafını duvarla çevrili görmek, yaptığınız işlerin yerinde olduğuna, çalışmalarınızın gerek kendiniz gerekse insan­lar için faydalı olacağına işârettir.

Rüyada bahçe içindeki duvarın yerinde yaban bitkisi ya da meyvesiz bir ağaç olduğu­nu görmek, düşük karakterli insanların başa geçmesine, din ve dünya fesadına, sözün ayağa düşmesine işârettir.

Bahçede görülen sur ya da duvar, kişinin din ve dünyaca güçlü olmasına işârettir.

Rüyada görülen bahçe duvarı devlete, ağaçlar ve diğer bitkiler bu devletin ileri gelen memurlarına işâret eder.

Rüyada bahçe görmek, çok güzel, mutlu, sağlıklı, başarılı bir döneme girildiğini ve isteklerin yerine geleceğini belirtir. Bakımlı ve yeşil bir bahçe dünya ve ahiret mutluluğudur. Etrafı güzel bir duvarla çevrili bahçe, dindar ve mutlu bir kişi ve onun ailesine işaret eder. Bahçe, dünya nimetlerinden fazlasıyla istifadeye, gönül zenginliğine, niyet ve amel güzelliğine delalet eder.

Meyve Ağacı Görmek

Meyve ağaçları ve çiçeklerle süslü bahçe görmek, özellikle bekarlar için hayırlıdır. Nişanlanmaya ve evlenmeye işarettir.

Rüyada sebze ve meyve bahçesi görmek, eşe, çocuğa, mala, iyi geçime ve sıkıntıdan kurtulmaya işâret eder.