Etiket arşivi: rüyada birini yanağından öpmek

Rüyada Öpmek

Rüyada öpmek, öpüşmek isteğe kavuşmak yolun­da yorumlanır. Aynı cinsten biri ile öpüşmek arkadaşlıktır. Süslü bir kadın öpmek bekar ise zengin bir dul ile yakında evlenmeye işarettir. Bir erkeği öpmek ondan hayır görüleceğine, bir erkek ve­ya kadının elini öpmek ona bir iyilik etmeye, bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün mirasından faydalanmaya işarettir. Bir hayvanı öpmek insanlıkla alakası olmayan birini seveceğine, cansız bir şeyi öptüğünü görmek, katı yürekli, kalpsiz bir kimse ile dost olmaya işaret eder. Bir erkek çocuğunu öptüğünü görmek, o çocuğun baba­sı ile arasında dostluk kurulacağına yorumlanır. Sevgilisinin du­daklarından öpmek eline para geçeceğine yorumlanır. Yanağından öpmek girişeceği yeni bir teşebbüs sayesinde önemli miktarda pa­ra kazanacağına işaret sayılır. İhtiyar bir kadını öpmek özür dilemeye, güzel bir kadının yanaklarından öpmek veya yatakta beraber yatmak dul bir kadınla evlenmeye, ondan para ve evlat sahibi ol­maya işaret eder. Rüyada bir hasta, bir ölü tarafından öpülürse has­tanın öleceğine işarettir.

Öpmek ile ilgili görülen rüyaların çok değişik şekilde yorumları bulunmaktadır.

Rüyasında birini öptüğünü gören kimse, düşmanlarına ga­lip (üstün) gelir ve her türlü ihtiyacının giderileceğine işa­retle yorumlanır.

Rüyasında bekar olan bir kimsenin başkası tarafından öpüldüğünü görmesi, o kimsenin evleneceğine işarettir.

Rüyasında kendi çocuğunu sevgi ve şefkatle öptüğünü gö­ren kimse, hayır ve iyiliklere kavuşur, mal-mülk sahibi olur ve sevinç içinde huzur ile yaşam süreceğine işarettir.

Rüyada birini şehvetle öptüğünü gören kimsenin bu rüyası, öptüğü o kimseden bir yardım göreceğine işaret eder.

Rüyasında birini dostça (şehvetsiz) öptüğünü görmek, rüyayı gören kimse, o dostça öpmüş olduğu kimseye bir iyilik ve hayırda bulunarak yardım edeceğine işarettir.

Rüyasında bir kimse, bir çocuğu şefkatle öptüğünü görse, öpen ve rüyayı gören kimse ile o öptüğü çocuğun babası arasında bir dostluk ve arkadaşlık kurulacağına işarettir.

Rüyada bir kimseyi öpmek, muradına ere­ceğine işârettir.

Rüyada bir kimseyi öptüğünü görmek, ih­tiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye işârettir.

Rüyada âlim bir kimsenin güzel bir kimse­yi öptüğünü görmek, o kimsenin Kuı an-ı Kerim okumasına işârettir; eğer o şahıs dün­yayı seviyorsa, dünyanın ona yönelmesine ve hayırlı rızka işârettir.

Rüyada bir adamı öptüğünü veya onunla sarmaş dolaş olduğunu ya da şehvetle onunla yattığını görmek, rüya sahibinin maksadına muvaffak olacağına işârettir.

Rüyada şehvetsiz bir şekilde bir kimseyi öptüğünü görmek, rüya sahibinden öptüğü kimseye hayır ve iyilik erişeceğine veya bir o şeyi öğrenilmesine yahut meşru bir şeye yol gösterilmesi gibi bir hayır ve menfaat erişme­sine işarettir.

Rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta beraber yattığını görmek, rüya sahibinin kocası ölmüş dul bir kadınla evleneceğine, onun mal ve çocuğu ile istifade edeceğine ve o sene bir hayra nâil olacağına işârettir.

Rüyada küçük bir çocuğu öptüğünü gör­mek, rüya sahibi ile o çocuğun babası arasın­da kurulacak dostluk ve sevgye işârettir.

Rüyada buluğ çağına ermiş çocuğunun kendisini öptüğünü görmek, rüya sahibinin çocuğu ile faydalanacağına veya çocuğunun ona yapacağı iyiliğe işârettir.

Rüyada kendi çocuğunu iştiyakla öptüğü­nü görmek, rüya sahibinin o çocuğundan veya çocuğun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevin­ce erişeceğine işârettir.

Rüyada hakimi veya bir devlet başkanını öptüğünü görmek, onların sözlerini kabul edeceğine işârettir.

Rüyada hakimin kendisini öptüğünü gör­mesi, rüya sahibinin hakimden taraf bir hayra erişeceğine işârettir.

Rüyada valiliğe ehil olan bir kimsenin bir valiyi öptüğünü görmesi, öptüğü valinin yeri­ne vali olacağına işârettir.

Rüyada birisinin kendi gözlerinden öptü­ğünü görmek, rüya sahibinin evleneceğine işârettir.

Rüyada birisi tarafından bir gözünün öpüldüğünü görmek, erkekler ile kadınların arasını yapan kimse olduğuna ve Allah’tan (c.c.) korkması gerektiğine işârettir.

Rüyada sevdiği birisinin ağzından öptüğü­nü görmek, eline geçecek paraya işârettir.

Rüyada sevdiği birisinin yanağından öptü­ğünü görmek de, kazanacağı paralara işârettir.

Rüyada bir kadını öptüğünü görmek, sevdiği birisi tarafından gösterilecek teveccü­he veya gönderilecek selâma işârettir.

Rüyada yaşlı bir kadını öptüğünü görmek, açığa vurulan bir sözden dolayı özür dilemeye işârettir.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gör­mek, riya sahibinin ümit etmediği bir yerden eline mal geçeceğine işârettir.

Bazen rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün geride bıraktığı maldan veya İlmî eserden faydalanmaya işâret eder.

Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü görmek, rüya sahibinin arzu ve isteğine kavuşacağına işârettir.

Rüyada tanıdığı bir ölünün kendisini öptü­ğünü görmek, rüya sahibinin o ölüden veya onun hayatta bulunan akrabalarından bir hay­ra erişeceğine işârettir.

Rüyada tanımadığı bir ölünün kendisini öp­tüğünü görmek, ummadığı bir sebeple meyda­na çıkacak bir hayrı kabul etmesine işârettir.

Hasta olan bir kimsenin, rüyada bir ölüyü öptüğünü görmesi, o hastanın âhirete göçe­ceğine işârettir.