Etiket arşivi: rüyada birini eliyle dövdüğünü görmek

Rüyada Dövmek

Rüyasında bir ölüyü dövdüğünü görmek, rüya sahibi kimsenin, dindarlığına, dini bütün bir kişi olduğuna ve eğer borcu varsa, onu ödeyeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada bir kimsenin bir ölüyü dövmesi, o kimsenin namaz, hac ve zekat gibi dini mese­lelerde dince durumunun kuvvetli olmasına işârettir.

Bir kimse rüyada bir ölü dövdüğünü ve ölüyü de sinirlenmiş bir vaziyette görse, o kimsenin günâh işlediğine veya işlemek arzu­sunda bulunduğuna işâret eder.

Bazen rüyada bir ölünün kendisini dövdü­ğünü gören kimsenin, yapacağı yolculuktan hayra erişmesine, fayda ve menfaate işâret eder. Bazen de, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, borcunu öder.

Bir kimse rüyasında birini eliyle dövdüğünü görse, dövdü­ğü kişiye eliyle iyilik edeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında bir kişinin ağzına vurarak dövdüğünü gören ki­şi, ona (dövdüğüne) yiyecek cinsinden gıda cinsinden bir hayır ve iyilikte bulunacağına, yiyecek ve içecek bir şey vereceğine işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir. Arka­sına vurmak, elbise giydireceğine işarettir. Eline vurduğu­nu görmek, ailesine yardım edeceğine işarettir denmiştir.

Rüyada birisini dövmek, ona iyilikte bulun­maya işârete eder.

Bazen rüyada dövmek, döven vasıtasıyla dövülenin duyacağı bir habere işâret eder.

Bazen de rüyada dövmek, dövüleni ayıpla­maya ve ona öğüt vermeye işâret eder.

Rüyada bir adamı dövdüğünü gören kim­se, o adam aleyhinde duâ eder.

Rüyada ağaç parçasıyla dövdüğünü gör­mek, dövülen için yalandan bir şey vaat edece­ğine ve onu yerine getirmeyeceğine işâret eder.

Rüyada bir kimsenin başına davul tokma­ğıyla vurup yaralandığını gören kimse, dövü­len kimsenin liderliğinin gitmesini arzu eder.

Rüyada eğer göz kapağına vursa, döven, dövülen kimseyi, dininden dolayı rezil etmek ister.

Rüyada eğer kafasına vursa, dövenin dö­vüleni ayıplayacağına işâret eder.

Rüyada kulağın yumuşak yerine vurarak onu yaracak olsa ve ondan kan çıksa, döven kimse dövülen kimsenin kızının bekâretini izale eder.

Bir kimse rüyada açık-saçık bir vaziyette bulunan bir adamı dövse, dövenin dövülen kimseye söyleyeceği ve dövülenin reddedemeyeceği kötü bir söze işâret eder.

Bir kimse rüyada, emri altında bulunanlardan birisini dövdüğünü görse, bu rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaate işâret eder. Ancak dövülen, rüyayı görenin hanımı olursa, o kadının kötü bir işyaptığına işâret eder.

Emri altında bulunmayan bir kimseyi döv­düğünü görmesi, aşağılığa ve dövülene gele­cek zarar ve ziyana işâret eder.

Rüyada kendisinin dövüldüğünü ve onu döven de melek, ölü ve emri altında bulunan­lardan olmadığı takdirde, hayra işâret eder.

Kayışla dövmek, kayış deriden olduğu için adiliğe işâret eder. Kamışla dövmenin tabiri de aynıdır.

Rüyada başkasını dövdüğünü görmesi, başkasının kendisini dövdüğünü görmesinden kendisi için daha faydalıdır.

Eğer dövülmede kan akmazsa, dövülenin dövenden emin olmasıyla yorumlanabilir.

Rüyada dövmek, sefere çıkmaktır. Yeri dövdüğünü gören kimse, yolculuğa çıkar.

Rüyada taşlanmak için bir kuyu kazıldığını gören kimsenin, evli olduğu halde zina yaptı­ğına veya zina yapma arzusunda olduğuna işâret eder.

Kendisine kırk değnek vurulduğunu gören kimsenin, içki içtiğine; seksen değnek vurulsa, namuslu bir kadına iftira ettiğine işâret eder.

Rüyada bir yerini tırmalamaksızın ve ağrıtmaksızın bir insanı dövse, eğer kış mevsimin­de ise, dövülen için elbiseye; kış mevsiminde değilse, dövenin, dövülenin aleyhinde konuş­masına işâret eder.

Rüyada dövüldüğünü görmek, sevince, bir vesileyle gelecek rızka, ele geçecek paraya yahut iyiliğe işâret eder.

Rüyada eli ve ayaklan bağlanmayarak kam­çı ile dövüldüğünü görmek, haram mal topla­maya işâret eder. Eğer darp esnasında vücut­tan kan çıkarsa, dövülen kişi, dövenden o miktar menfaat görür.

Rüyada birisinin kendisini dövdüğünü ve fakat dövenin kim olduğunu ve ne sebeple dövdüğünü bilmediğini görmek, hayır ve menfaate ve yeni elbiseye işâret eder.

Yine rüyada bir ölüyü dövdüğünü ve ölü­nün de bu hale razı olduğunu görmek, o ölünün âhiret hayatında halinin iyi ve selâmette olduğuna işâret eder.

Rüyada direkle birini dövmek ona zarar vermeye, direkle dövülmek bir sıkıntıya düş­meye işâret eder.

Rüyada kavga etmek, ihtilafa düşmeye, gö­rüş ayrılıklarına ve tartışmayapmaya işâret eder.

Elinde kılıç, silah gibi şeyler bulunduğu halde kavga etmek, dikkat çekecek bir iş yap­maya işâret eder.

Biriyle kafa kafaya dövüşmek, soy ve sopla öğünmeyeyahut biriyle tartışmaya işâret eder.

Bir kimseyle ağız kavgası yaptığını gör­mek, üzüntü ve kedere işâret eder.