Etiket arşivi: rüyada bir yerden başka bir yere sıçramak

Rüyada Sıçramak

Rüyada görülen sıçramak, yer değişikliğine hal ve durum değişikliğine, mevki değişikliğine, sefer (yolculuğa) gibi şeylere işaretle yorumlanmıştır.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada bir yerden baş­ka bir yere sıçradığını görmesi, bulunduğu bir yerden baş­ka bir yere gideceğine veyahut durumunda bir değişiklik olacağına işarettir. Mesela: Fakirse, zengin, zenginse, fakir olur. Memursa, amir olur. Sağlıklı ise, hasta, hasta ise sağ­lığına kavuşur demek olur.

Rüyasında iyi bir yerden kötü bir yere sıçradığını gören kim­se, iyi halinden kötü bir hale düşer, iyi hali, kötü hale de­ğişmiş olur. Hal değişikliğine işarettir.

Rüyada insanın sıçraması, onun üzerine veya ondan vuku bulacak istilâ ve galebeye işârettir.

Bazen de rüyada insanın sıçraması, ızdırap ve şiddetinden dolayı kişiyi huzursuz edecek ve sıçratacak bir hastalığa işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir adamın üzerinden sıçradığını görmesi, o kimsenin, o adama galip gelmesine ve onu âciz bırakmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sıçradığını görmesi, o kimsenin bünyesinin kuvvetlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yerden kalkıp göğe vardığını görmesi, o kimsenin, Mekke^e veya uzak biryereyolculukyapmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını görmesi, o kimsenin, bir halden diğer bir hale nakletmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selâmete çıkmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada birisinin kendi üzerine sıçradığını görmesi, o kimsenin, o kişiye mağlup olmasına işârettir.

Rüyada bir ayağı ile sıçramak, bir yerden diğer biryere nakletmeye işârettir; eğer fazlaca sıçrarsa, o kimse yolculuğa çıkar.

Bir kimsenin rüyada bir ayağında bulunan hastalıktan dolayı bir ayağı üzerine sıçradığını görmesi, o kimsenin malmınyarısına zarar gelmesine, yarısıyla da güçlükle geçin- I meşine işârettir.

Bir kimsenin rüyada yerden sıçradığını ve o yer ile gök arasında yükseldiğini görmesi, o kimsenin ölümüne, cenazesinin kaldırılmasına  işârettir.

Bir insanın rüyasında sıçradığını görmesi o kişinin üzerine gelecek istilaya veya galibiyete yorumlanır. Bir kişinin yerden sıçraması ve yer ile gök arasında kalması o kişinin öleceğine, sıçrayıp havada istediği gibi hareket etmesi istediği şeylere kavuşmasına, tek ayağıyla sıçraması yolculuğa işarettir.

Rüyada insanın sıçraması durumunun değişmesine ve galip gelmeye yorulur.

Sıçramak bünyenin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimse, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet eder. Bu iki mevkinin iyilik yönünden farkı, atladığı yerlerin farkı kadardır.

Bir kimse rüyada sıçramasıyla havada dilediği gibi hareket ettiğini ve arzu ettiği yere ulaştığını görse, bu rüya o kimsenin istediği gibi halden diğer bir hale geçmeye muktedir olacağına yorumlanır.

Rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale geçmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına yorumlanır. Rüyada birisinin kendi üzerine sıçradığını gören kimse, o kişiye mağlup olur.