Etiket arşivi: rüyada bir toplulukta şarkı söylediğini görmek

Rüyada Şarkı Söylediğini Görmek

Rüyada şarkı söylediğini görmek, büyük bir sevin­ce işarettir. Bir şarkıcıyı dinlediğini görmek, çok geçmeden sevin­dirici bir haber almaya, koro ile şarkı söylediğini görmek, milli bir davanın halledileceğinin müjdesi olarak sevinmeye, bir şarkıcı kadın görmek, his hayatınızda çok sıkıntılı günler geçireceğinize ve bel­ki de sevgilinizi kaybedeceğinize işaret olarak yorumlanır. Rüyada şarkı söylediğini görmek, hile, ya­lan gibi sevilmeyen durumla karşılaşma ile yo­rumlanır. Rüyada şarkı söylemek ise, neşe ve kendi kendini teselliye işarettir.

Ünlü bir şarkıcı görmek ise, elinize çokça para ge­çeceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında çarşıpazarda şarkı söylediğini görmek, rüya sa­hibi zengin ise, rezil ve rüsva olmasına, aşağılanmaya, fa­kir ise, aklını kaybedeceğine işarettir denilmiştir.

Hamam­da şarkı söylediğini görmek, anlamsız ve belirsiz sözler söy­leyeceğine işarettir denilmiştir. Bir başka yoruma göre de sözü­nün açık olmasına ve meramını ifade edebildi­ğine işârettir.

Bir toplulukta (bir mekan­dan) şarkı söylediğini görmek, ayrılığa, o yerde bir hile ve yalanın ortaya çıkıp ayrılacağına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada şarkı söylediğini görmek, bâtıl sö­ze ve musibete işârettir.

Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görmek, tembellik, miskinlik ve zillete işâret eder.

Yine rüyada ezgi ve şarkı söylemek, şer, kötülük ve münâkaşaya işâret eder.

Rüyada yolda gittiğini ve ahenkli bir şekil­de şarkı söylediğini görmek, rüya sahibi için hayırdır. Çünkü yollarda güzel şeyler söyleye­rek gitmek adettir ve sevinç işâretidir.

Rüyada şarkı söyleyenin sesi güzel ise, faydalı iş ve ticarete; güzel değilse zararlı bir iş ve ticarete işârettir.

Arabesk müzik söylediğini görmek, düşük karakterli insanlara, hile ve desiseye, şer ve münâkaşaya işâret eder.

Bir kimse rüyada sokak içinde veya geniş biryerde şarkı söylediğini görse, bu rüya zen­gin ve şerefli kimseler hakkında iyi tabir edil­mez. Onların rezil olmalarına, çirkin ve yersiz harekette bulunmalarına işârettir.

Muttaki bir kimsenin rüyada sokak içinde türkü ve şarkı söylediğini görmesi, o kimsenin o sokakta meydana gelecek bir fitnede hazır bulunmasına işârettir.

Ayak takımının sokak ortasında şarkı söy­lemesi, tartışmaya işâret eder.

Rezil kimselerin sokak içerisinde şarkı söy­lemeleri, akıllarının noksanlığına işârettir.

Bir kimse rüyada bir yerde türkü ve şarkı gibi şeyler söylendiğini görse, oyerde dostla­rın arasını ayıracak bir yalan söyleneceğine işâret eder.

Şarkının, ezginin, müziğin, türü ve onun icra şekli, kişinin yahut dostunun seviyesine; yani müzik kaliteli ise iyiliğe, kalitesiz ise ba­yağılığa işârettir.

Rüyada dinî muhtevalı şarkı söylemek, ru­hun kanatlanmasına işârettir.

Rüyada şarkı ve türküyü çok dinlemek ni­faka düşmeye işârettir.

Rüyada şarkı söyleyin bir kimseyi görmek, rahatlığa, ferahlığa, bazen de biryerden diğer biryere taşınmaya yahut vaize işâret eder.