Etiket arşivi: rüyada bir şeyin size ödünç olarak verilmesi

Rüyada Ödünç Vermek

Rüyada ödünç vermek, ödünç veren kimse tara­fından ödünç alana verilecek sadakayı, yahut ödünç alan kimsenin bir işten dolayı ödünç veren adama muhtaç olacağına ve bunu kendisine söyleyeceğine yorumlanır. Hastanın birisinden ödünç bir şey istemesi hastalığının ar­tacağına, istediği şeyi alması öleceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyanızda bir şeyin size ödünç olarak verildiğini gör­meniz, o ödünç aldığınız şeyin değerince bir borca girece­ğinize işaretle tabir olunur.

Rüyasında kıymetli bir şeyini ödünç olarak verdiğini gören kimse, Allah rızasına ereceğine ve Allah rızası için bi­rilerine iyilik yapacağına işaretle tabir edilir. Bazen de kıymetli bir şeyi ödünç vermek ayrılığa işaret eder. Rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görmek, o verilen şeyin değerince borca girmeye işarettir.

Rüyada ödünç verdiğini görmek, günahı olan bir kimse için tövbe edeceğine, fakir bir kimsenin de zengin olacağı­na işaretle yorumlanır. Hasta olan bir kimse, rüyasında birinden ödünç isteyip, is­tediğini aldığını görse, bu onun ölümüne işarettir. Rüyasında ödünç aldığı kimsenin öldüğünü gören kimse, içinde bulunduğu üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur, şeklinde tabir olunur.

Rüyada değerli ve güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya bir başkasına verdi­ğini görmek, devamlı olmayan bir hayra işârettir.

Rüyada değersiz ve istenmeyen bir şeyi ödünç almak yahut vermek sürekli olmayan üzüntüye işârettir.

Rüyada ödünç bir şey aldığını görmek, ihtiyaç arz etmeye de işârettir.

Bazen de rüyada ödünç bir şey aldığını görmek, fitne çıkması korkusuyla sakınılması gereken durumlara işârettir.

Hasta olan bir kimsenin rüyada bir kimse­den ödünç bir şey istediğini görmesi, kendisi­ne isabet edecek sıkıntı ve şiddete, ödünç is­tediği bir şeyi aldığını görmesi de âhirete göçmesine işârettir.

Rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görmek, rüya sahibinin üzüntü, keder ve sı­kıntıdan kurtulmasına işârettir.

Riyada kendisinin bir başka kimseye ödünç bir şey verdiğini görmek, menfaate, rızka ve ele geçecek mala işâret eder.

Rüyasında kıymetli bir şeyini, onu isteyen bir kimseye ödünç olarak verdiğini görmek, rüya sahibinin Allah (c.c.) ile olan irtibatının güzel olmasına işârettir.

Bazen rüyada ödünç bir şey vermek, baş­kasını kendi nefsine tercih etmeye, Allah rıza­sı için iyilikyapmaya işârettir.

Bazen de rüyada ödünç bir şey vermek, beklenmedik bir zamanda dünyanın kendisine yönelmesine işârettir.

Günahkâr bir kimsenin rüyada ödünç bir şey verdiğini görmesi, tövbe etmesine işârettir.

İnançsız bir kimsenin rüyada ödünç bir şey verdiğini görmesi, hidayet bulmasına ve Müs­lüman olmasına işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada ödünç bir şey verdiğini görmesi, yoksulluktan kurtulmasına ve zengin olmasına işârettir.

Bazen rüyada ödünç bir şey verdiğini gör­mek, rüya sahibinin ödünç verdiği şeyin ky- ımetince, menfaat görmesine işârettir.

Rüyada ödünç vermek, ödünç veren kişi tarafından ödünç alan şahsa verilecek sadaka­ya ya da ödünç alan kişinin, sıkıntıdan dolayı ödünç verene ihtiyacını arz etmesine işârettir.

Rüyada Allah (c.c.) rızası için borç verdiği­ni görmek, rüya sahibinin Allah yolunda cihat etmesine ve para sarf etmesine işârettir.

Değerli bir eşyasını birine ödünç verdiğini gören kişinin o eşya değerince borca girmesine işaret eder. Güzel bir şeyi ödünç aldığını veya verdiğini gören kişi devamı olmayan bir mala kavuşur. Eğer o şey çirkin veya kötüyse rüya sahibine devamı olmayan bir fenalık gelir. Bazı yorumculara göre bir kişi birine ödünç hayvan verdiğini görürse, ödünç veren ödünç alanın zahmet ve külfetini üzerine alır.

Bir kimse rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görse, ödünç aldığı şeyin kıymetince bir borca yorumlanır.

Rüyada istenen ve güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya verdiğini gören kimse, devamı olmayan bir hayra kavuşur. Eğer o şey istenilmeyen ve çirkin bir şey ise, o kimseye devamı olmayan bir fenalık isabet eder.

Rüyada ödünç vermek, ödünç veren kimse tarafından ödünç alan şahsa verilecek sadakaya, veya ödünç alan kimsenin, sıkıntıdan dolayı ödünç verene ihtiyacını arz etmesine yorumlanır.

Bir kimsenin, rüyada kıymetli bir şeyi, onu isteyen bir kimseye ödünç olarak vermesi, o kimsenin Allah (C.C.) ile olan muamelesinin güzel olmasına yorumlanır.

Bir kimse rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur.