Etiket arşivi: rüyada bir kadının eski bir baş örtüsü taktığını görmek

Rüyada Baş Örtüsü Görmek

Rüyada baş örtüsü görmek, kanaat sahibi ol­makla (halinden memnun) iyi bir nitelik sahibi olduğunuza işarettir.

  • Bir erkek, rüyasında kendisinin başörtüsü taktığını (bağla­dığını) görse, hizmetçi bir kadın bulacağına işarettir.
  • Rüyasında beyaz bir başörtüsü taktığını gören kimsenin bu rüyası, onun saygılı kadir kıymet bilen, incelik, kibarlık vasıfları olan, asillik sahibi ve aşk dolu, sevgi dolu bir kim­se olduğuna işaretle yorumlanır.
  • Rüyasında yeşil bir başörtüsü taktığını görmek, elde edilen ve edilecek olan mutluluklara, din yönünden derece sahi­bi bulunduğuna ve dileklerinin gerçekleşmesine işarettir.
  • Bir kadın rüyasında başörtüsünün başından düşüp gittiğini görse, bu onun kocasından ayrılacağına, eğer başörtüsünü tekrar başına taktığını görürse, kocasının tekrar kendisine döneceğine işarettir.
  • Rüyasında yeni bir baş örtüsü diktiğini görmek, rüyayı gören kişinin yeni dostluk ve yeni arkadaşlıklar kuracağına ve bundan büyük fayda ve menfaatler elde edeceğine işarettir.
  • Rüyada başörtüsü görmek, nezaket ve al­çak gönüllülük işaretidir. Beyaz başörtüsü, aşk, mavi başörtüsü, bir dosttan iyilik görmeye, kahveren­gi başörtüsü, yeni bir arkadaşlığa işarettir.

Rüyada görülen başörtüsü, hanımın koca­sına işâret eder.

Rüyada başörtüsünün genişlediğini gör­mek, kocanın halinin genişliğine işâret eder.

Rüyada görülen başörtüsünün sıkılmış ol­ması, kocanın malının çokluğuna işâret eder.

Rüyada görülen başörtüsünün beyazlığı da, kocanın din ve rütbesine işâret eder.

Rüyada görülen temiz ve yeni başörtüsü, varlıklı ve iyi kocaya işâret eder

Rüyada görülen eski ve yamalı başörtüsü ise, yoksul kocaya işâret eder.

Rüyada başa taç giydiğini görmek, evlada işâret eder.

Bir kadının rüyada başörtüsünün başından gittiğini görmesi, kendisi hakkında hayra işâret değildir.

Bir kadının rüyada başörtüsünün uçması, eşten ayrılmaya işâret eder.

Rüyada uçan baş örtüsünün geri gelmesi, ayrıldığı kocanın ona geri dönmesine işâret eder.

Bazen rüyada görülen başörtüsü, iffetli bir kadına, uzun ömürlü bir kız çocuğuna işâret eder.

Başörtüsünün rüyada herkesin içinde açıl­ması, hata işlemeye işâret eder.

Yine rüyada başörtüsü görmek, nezaket ve alçak gönüllülüğe işâret eder.

Rüyada görülen başörtüsü, hanımın koca­sına işâret eder.

Rüyada görülen başörtüsünün genişliği, kocanın müsamahasına ve halinin İyiliğine işâret eder.

Rüyada görülen başörtüsünün sıkılığı, ma­lının çokluğuna işâret eder.

Rüyada görülen başörtüsünün beyazlığı da, kocanın din ve rütbesine işâret eder.

Rüyada baş örtüsü görmek, rüya sahibinin nâil olacağı kanaate işâret eder.

Bir kadının başörtüsünü bir cemaat içinde açtığını görmesi, utanma ve hayasını gidere­ceği bir musibete müptelâ olmasına işâret eder.

Rüyada başörtüsünde meydana gelecek fenalık, kadının kocası hakkında erişecek mu­sibet ve kedere işâret eder.

Bir kadının başörtüsünün başından gittiği­ni görmesi, kocasından ayrılmaya; başörtüsü­nün yine başına geldiğini görmesi, kocasının yine ona dönmesine işâret eder.

Rüyada kocası olmayan bir kadının başör­tüsünde meydana gelecek fenalık, kadının malına gelecek zarara, yahut kız kardeşi veya amcası gibi işlerine bakan kimseye erişecek bir musibete işâret eder.

Bir kadının rüyada başında kumaştan bir eşarp yahut bir elbise olduğunu görmesi, o kadının düşmanlarının kocası ile aralarını so­ğutmak arzusunda bulunduklarına işâret eder.

Rüyada görülen başörtüsü, hanımın kocasıdır. Başörtüsü, kadının ziynetinin başıdır. Başörtüsünün genişliği kocanın halinin genişliğine, sıkılığı malının çokluğuna beyazlığı da kocanın din ve rütbesine yorumlanır.

Rüyasında başına bir örtü, eşarp vb. takan kız hemen evlenir. Evliliğin türünü de eşarbın rengi belirler. Yeşil eşarp, mutlu bir aşk evliliği, kırmızı, beyaz, siyah başörtüler ani evlilik anlamına gelir. Mor eşarp tanınmış önemli bir evliliktir. Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar ise evliliğin beklendiği gibi olmayacağını bildirir.

Başörtüsü iffetli kadına, uzun ömürlü kız çocuğuna işaret eder. Temiz ve yeni başörtüsü varlıklı ve iyi kocaya, eski ve yamalı başörtüsü yoksul kocaya işaret eder. Başörtüsünün herkesin içinde açılması hata işlemeye, başörtüsünün uçması eşten ayrılmaya, onun geri gelmesi ayrıldığı kocanın ona geri dönmesine delalet eder.

Rüyada görülen başörtüsü, hanımın kocasıdır. Başörtüsünün genişliği kocanın müsamahasına ve halinin iyiliğine, sıkılığı malının çokluğuna, beyazlığı da kocanın din ve rütbesine işaret eder. Rüyada baş örtüşü görmek, rüya sahibinin nail olacağı kanaate işaret eder. Bir kadın rüyada, başında kumaştan bir eşarp yahut bir elbise olduğunu görse, onun düşmanları kocası ile aralarını soğutmak arzusunda bulunurlar.

Başörtüsünde meydana gelecek fenalık, kadının kocası hakkında erişecek musibet ve kederdir. Eğer kadının kocası yoksa meydana gelecek fenalık kadının malına gelecek zarar yahut kız kardeşi veya amcası gibi, işlerine bakan kimseye erişecek bir musibettir. Erkek rüyasında basma başörtüsü örttüğünü görse, hizmetçi bir kadın bulur. Başörtüsünü bir cemaat içinde açtığını gören kadın, utanma ve hayâsını gidereceği bir musibete müptela olur.

Siyah Baş Örtüsü Görmek

Rüyada görülen başörtüsü siyah ve eski olursa, kocasının fakir ve aklının az olmasına işâret eder. Rüyada siyah başörtüsü takmak ve görmek, üzüntü ve ke­dere işaretle yorumlanır. Bir kadın rüyasında siyah ve eski bir başörtüsü başında bu­lunduğunu görse, bu onun kocasının fakirliğine ve kıt gö­rüşlü olduğuna işaretle yorumlanır.