Etiket arşivi: rüyada beyaz perde görmek

Rüyada Perde Görmek

Rüyada perde görmek, birçok şekilde yorumlanır. Per­de görmek, birçok işleri gizlemeye işarettir.

Rüyanızda pencerede perde görmek, bir kedere (üzüntüye) düşmek ile veya bir engel ile karşılaşacağınıza işaretle ta­bir edilir.

Rüyada büyük bir perde görmek, büyük bir üzüntü ve kedere düşeceğinize veya büyük bir engel ile karşılaşacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyanızda dükkanınızda perde görmek, kazanç veya geçim konusunda bir engelle karşılaşacağınıza işaretle tabir olunur.

Rüyanızda eski bir perde görmeniz, çabuk geçen (yani geçici) muvakkat bir üzüntü ve kederle karşılaşmaya işaretle tabir edilir.

Rüyada görülen bağlı bir perde, hafif keder ve hafif bir engel ile karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyada beyaz bir perde görmek, sonu hayırla biten ve bitecek bir üzüntü ve keder ile veya sonu iyi gelen ve yarar getirecek bir duruma işarettir.

Rüyada kaldırılmış bir perde görmek, ferahlık ve kurtuluşa ermeye işaretle tabir edilir.

Rüyada yeşil bir perde görmek, murat, istek ve dileklerin biraz geç olacağına, yani dilek ve muradınız olacak ama biraz beklemeniz gerektiğine işaretle tabir olunur.

Rüyada perde görmek, genellikle işlediği hataları örtbas etmeye çalışmakla yorumlanır. Dükkan kapısında perde görmek, geçim konusunda darlığa, para kazanmada zorluğa uğramaya, mescit veya cami kapısında perde görmek, dini bir konuda endişeye kapılmaya, evinin kapısında perde görmek, sır saklayan bir arkadaşla karşılaşmaya, kendini başkalarına karşı koruyan eşe işaret eder. Evinde siyah perde görmek, evde ölüm olacağına, eski perde geçici bir kedere, yırtık perde ferah ve sevince, beyaz perde hafif geçecek sıkıntıya yorumlanır.

Rüyada yeşil bir perde görmek, hayra, medhe, güzel âkıbete, sevinç ve sürura işâret eder.

Rüyada yırtılmış perde görmek, sevinç, ferahlık ve sürür ile tabir olunur.

Dikey olarak uzunlamasına yırtılmış perde­yi görmek, çabuk meydana çıkacak sevinç ve ferahlığa; enine yırtılan perde, sahibinin ırz ve namusunda meydana gelecek noksanlığa işârettir.

Rüyada görülen eski perde, devamlı olma­yan üzüntüye, yeni perde sürekli üzüntüye işaret eder.

Bazı kere de perde, işleri gizlemeye, sır araştıran arkadaşa veya malını başkasından kıskanan kadına işâret eder.

Melik için rüyada yeni perde görmek, fe­rah ve sürura, tebaa ve halk için üzüntü ve kedere, eski perde sultan için gam ve kedere, halk ve tebaa için ferah ve sürura işâret eder.

Rüyada bir perdeyi yerinden çıkarıp götür­düklerini görmek, o perde sahibinden üzüntü, keder, şiddet ve korkunun kalkacağına işârettir.

Rüyada ev kapısı üzerinde perde görmek, kadınlar tarafından gelecek üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada herhangi bir mescit veya cami ka­pısındaki perdeyi görmesi, dince üzüntü ve kedere işâret eder.

Çıplak olan birinin yahut kocasız kadının ev kapısında perde görmesi, kendilerini günâhtan ve yoksulluktan alıkoyacak birjyle evlenmeye işâret eder.

Bilinmeyen perde, üzüntü ve kedere işâret eder.

Bir sıkıntısı olan, bir kimseden kaçan, aranan ve korkan kişinin, rüyada taht üzerinde perde görmesi, o kişinin gizli tutulmasına ve emniyet içinde bulunmasına ve güveni işâret eder.

Rüyada görülen siyah perde, melik tarafın­dan gelecek üzüntüye; yeşil perde hayır ve menfaate işârettir.

Katlanmış ve ağır olan perde, ziyade üzün­tüye işârettir.

Perdenin ağır ve ikiye katlı olmasının, üzüntüce tabiri daha şiddetlidir.

Rüyada görülen desenli perde, kadına, çocuğa ve kişinin sahip olduğu şeylerle edin­diği itibar ve hürmete işâret eder.

Perdelerin açılıp kaldırılması, rezillik ve rüsvaylığa işâret eder.

Perdeyi olmaması gereken yerde asılmış olarak görmek, sonu hayırla bitecek üzüntüye işârettir.

Perde işleri gizlemeye işaret eder. Bilinmeyen perde görülmesi rüya sahibi için üzüntüdür. Evin kapısına asılan perde dünyaca üzüntüye, eski perde devamlı üzüntüye yorumlanır. Yırtılmış perde ferahlık ve sevince, siyah perde mal üzüntüsüne işaret eder.