Etiket arşivi: rüyada beyaz ayı görmek

Rüyada Ayı Görmek

Rüyada ayı görmek, belaya, kötü kadına, esaret ve hapse delâlet eder. Ayı şiddet ve kuvvetli olmayan, delil ve düşmanlığında hileye başvuran namert bir hırsızdır.

Ayı görmek, bir kadına, yolculuğa, sonra yolculuktan yerine dönmeye delâlet eder. Rüyada ayı görmek hayra yorulmaz. Bela, musibet ve sıkıntılara delalet eder. Bazen de ayı görmek, esarete, hapse işaret eder. Eğer bir kimse ayıya bindiğini görse, güzel yerlere ve mevkilere gelecek demektir. Bazen de geçici sıkıntılara işaret eder, Genel olarak, zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşacağı anlamına gelir.

Rüyada ayı görmek, dost sanılan kuvvetli bir düşmanı­nız olduğuna ve ondan çok zarar görüleceğine, ayı avlamak, bir akrabanızın veya dostunuzun ölümüne, aynı zamanda mirasa kavuşmaya işarettir. Ayı oynatmak, mevcut düşmanlarınızı mağlup edeceğinize, siyah ayı görmek, evinizde tatsızlık olacağına ve fe­laket havası eseceğine işarettir. Beyaz ayı, gayet kârlı bir işe teşeb­büs edeceğinize, ayı zincirle bağlı ise oldukça önemli bir felaket geçireceğinize işarettir.

Rüyada ayı görmek, düşmanlarınıza galip geleceğinize işaretle yorumlanır.

Rüyada bir ayıya bindiğini görmek, devlet tarafından bir menfaat göreceğinize işarettir.

Rüyada bir ayıyı öldürdüğünü görmek, düşmanına galip (üstün) geleceğinize işaretle yorumlanır.

Bazı yorumculara göre: Rüyada ayı görmek, zor işlere gö­ğüs germeye, zorların başarılmasına, rakiplerine karşı üs­tünlük sağlamaya ve netice olarak iyi ve karlı bir işe sahip olunacağına işaret olarak yorumlanır.

Bazı yoruma göre: Rüyada ayı görmek, münafık, ahmak, işin sonunu hesaplamayan, düşüncesiz, tedbirsiz bir düşmana işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen ayı eti ve derisi, düşman malına işaretle yorumlanır. Ayının sütünü görmek ise, korkuya ve endişe­ye işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada ayı görmek, hilekâr yahut kötü huylu bir kadına, namert insana işâret eder.

Bazen ayı görmek, afet, bela ve fitne sahi­bine; bazen de esaret ve hapse delâlet eder.

Rüyada ayı görmek, aynı zamanda, ahmak ve düşünceden yoksun düşmana yorumlana­bilir.

Rüyada görülen ayı, şiddet ve kuvveti ol­mayan, delil ve düşmanlığında hileye başvuran bir hırsıza da işâret eder.

Bazen de ayı görmek, yolculuğa ve sonra yolculuktan yerine dönmesine işâret eder.

Ayı ya da herhangi bir vahşi hayvana bin­mek, ehil kimse için dince velayete nâil olma­ya; ehil ve lâyık değilse üzüntü ve korkuya maruz kalmaya; fakat sonra bu durumdan kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada bir ayıyı öldürdüğünü görmek, düşmanına galip gelmeye yorumlanır.

Rüyada ayının etini, derisini, yağını gör­mek mal ve nîmete işârettir.