Etiket arşivi: rüyada baston görmek

Rüyada Asa Görmek

Rüyada asa görmek, şerefli, kuvvetli, kudretli ve halka yardım eden bir kimseye yorumlanır.

Asanın kırıldığını gören kimse, memur ise vazifesinden alınır, eğer tacir ise, ticareti elinden gider.

Rüyada asaya dönüştüğünü gören kimse, kısa zamanda vefat eder. Asanın kırıldığını gören kimse, şiddetli bir hastalığa tutulur ve o hastalık sebebiyle de kendisinin kuvvet ve kudreti gider.

Asa emre, yasağa, düşmana galip gelmeye, istek ve maksadına kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada başka bir kimseyi asa ile dövdüğünü gören kimse, dövülen kimse hakkında dil uzatarak onun namusuna eksiklik getirecek söz söyler.

Rüyasında bir asa (baston veya değnek) gören kimsenin, iyi ve güvenilir bir kimse olduğuna ve halka hizmet eden, yardımda bulunan biri olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada elindeki asanın kırıldığını görmek, zarar ve ziyanla, bir yerde vazifeli ve görevli ise, görevini kaybedeceğine işaretle yorumlanır. Yani bu rüya iyiye yorulmaz.

Rüyada asaya dayandığını görmek iyidir, dileğin gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada asâ, değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek, soylu ve asil bir kim­seye işâret eder.

Rüyada bir değneğe veya bastona dayan­dığını görmek, kadr ve kıymeti yüce, asil bir şahsınyardımıyla emeline ulaşacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada asâ görmesi, şerefli, kuvvetli, kudretli ve insanlara yardım eden bir kişi ile tabir olunur.

Rüyada elinde asâ olduğunu görmek, şe­refli, kudretli halka yardım eden birinden yar­dım talebinde bulunmaya işârettir.

Bazen rüyada görülen asâ, kendisine iti­mat edilir bir kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen değnek, yapılan iyiliği başa kakmaya, birisini kötülemeye işâret eder.

Rüyada elindeki değneğin kısaldığını gör­mek, rüya sahibinin muradına eremeyeceğine; uzadığını görmek ise, arzu ve emeline nâil olmaya işârettir.

Asânın kırılması, görevden azledilmeye işârettir.

Rüyada asâsının kırıldığını görmek, memur ise görevinden alınmasına; eğer ticaretle uğ­raşan biri ise, zjyana uğrayacağına ve zarar edeceğine işâret eder.

Değnekle yürümek, sözü dinlenir olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada elindeki bastonun birdenbire yılan haline geldiğini görmesi, dostlarının kendisinden yüz çevirip düşman olacaklarının işâretidir.

Rüyada elindeki bastonun kendisi ile ko­nuştuğunu görmek, rızık, nîmet ve menfaate işâret eder.

Rüyada birine bastonu ile vurduğunu gör­mek, o kişiye karşı söz söylemeğe işârettir.

Elindeki bastonla bir yere vurmak, oradan elde edilecek menfaate işârettir.

Yine elindeki asâ ile bir taşa vurduğunu ve taştan da suların fışkırdığını görmek, fakir için zenginliğe; zengin için de malın artmasına işârettir.