Etiket arşivi: rüyada bal yaladığını görmek

Rüyada Bal Görmek

Rüyada bal görmek, helal olarak mirastan, bir şirket­ten gelecek mala işarettir. Ekmeğe bal sürüp yemek, bol para ve mala sahip olmaya yorumlanır. Bal yapmak gerçekleşmesi güç arzular beslediğinize, bal toplamak, yeni bir işe teşebbüse ve iyi para kazanılacağına, bal satmak, uzaktan acı bir haber alınacağına ve bundan ötürü üzüntü duyulacağına, bal satın almak, iyi niyetli olduğunuza ve bunun mükafatını yakın zamanda görmeye, balı kovanında görmek, işlerinizin ters gideceğine balı başka birine vermek, müthiş bir kayba, beyaz bal deniz yolculuğu­na işaret eder. Rüyada balarısı görmek, cimri bir dostunuzun veya akrabanızın size karşı hiç iyi niyetli olmadığını anlayacağınıza ve çalışmalarınızın son zamanlarda pek verimli olmadığını göreceği­nize işarettir.

Rüyada bal görmek ve yemek helal mal, ele geçecek ni­met, ferahlık, şifa bulmak, güzel söz, evlilik ve miras gibi şeylere işaret şeklinde yorumlanır.

Rüyada bal görmek, mirastan veya ganimetten veyahut şirketten (ortaklıktan) gelecek olan helal mala veya helal paraya işarettir.

  • Rüyada bal görmek zahmetsiz olarak elde edilen az bir rızka, az bir kazanca da işaret etmektedir.
  • Rüyada gökten bal yağdığını görmek, dine olan bağlılığa ve yurt çapında (genel) bolluğa (berekete) işaretle yorumlanır.
  • Rüyada bal şerbeti görmek, dilek ve muratların gerçekleş­mesine işaretle yorumlanır.
  • Süzülmüş bal görmek, iyiliğe, sıkıntılardan kurtuluşa işa­retle yorumlanır.
  • Rüyada bal yediğini gören kimsenin zenginliğe ve bolluğa işaret olduğu gibi, hastalıktan kurtuluşa da işarettir.
  • Rüyada bal satın almak, mükafat (ödül) kazanılacağına işa­retle yorumlanır.

Rüyada bal görmek, helal bir mirastan ele geçecek malaya da ortaklıktan dolayı ele ge­çecek mala işâret eder.

Dünya ehli için rüyada görülen bal, zah­metsiz olarak elde edilen az bir rızka işâret eder.

Bazen de rüyada görülen bal, insanın eşiy­le arasındaki muhabbete de işaret eder.

Yine rüyada görülen bal, insanlar tarafın­dan kıskanılmaya, onlardan gelecek sıkıntıya işâret eder.

Bazı kere de rüyada bal görmek, üzüntü­ye, kedere, sıkıntıya, çekememezliğe ve ha- sed eden kimselerin hilelerinden kaçınmaya işâret eder.

Rüyada görülen bal, dindar kimseler için, dinin özünü ve ruhunu anlamaya, dinin tadını almaya, Kur’ân-ı Kerim okumaya ve güzel amellere işâret eder.

Rüyada görülen bal, dindar olmayanlar için, zahmetsiz kazanca, külfetsiz bir ganîmet elde etmeye işâret eder.

Rüyada görülen petek balı, ibadete göste­riş karıştırmaya işâret eder.

Rüyada dağ ya da ormanda bal petekleri bulmak, miras ve ganimete işârettir.

Rüyada kovandan bal çıkarmak, zorlukla beraber hayırlı mala işâret eder.

Rüyada balı bozacak türden bal kabı gör­mek, malda meydana gelecek noksanlığa işâret eder.

Rüyada eritilmiş bal görmek, mala işâret eder.

Bazen rüyada bal görmek, zorlukla elde edilen mala işâret eder.

Rüyada süzülmüş ya da ateşte eritilmiş bal görmek, şiddetten sonra ferahlığa, ayları tamamlandıktan sonra doğacak çocuğa, zekâtı verilmek suretiyle temizlenmiş mala, itimat edilir bilgiye, insanı İlâhî rızaya kavuş­turacak hidayete ya da zorlukla kazanılan mala işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada bal görmesi, şifâ bulacağına işâret eder.

Rüyada bal yemek, sevdiği bir kimsenin boynuna sarılmaya ve onu öpmeye işâret eder.

Bazen rüyada bal yemek, hastalığın geçmesineya da sevdiği kimse ile ülfet ve ünsiyete işârettir.

Rüyada bir petekten bal yediğini görmek, sevdiği insanlara veya onlardan iyi bir haber alacağına işâret eder.

Rüyada balla beraber ekmek yediğini gör­mek, ganimetten elde edilen malla geçinmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gökten bal yağdığını görmesi, dine olan bağlılığa ve umumi bir berekete işâret eder.

Zenginliğin işaretidir. Rüyada bal yiyorsanız, bu hem zengin olacağınız hem de aşk hayatınızda şanslı olacağınız anlamındadır. Dindar insan için dinin özünü ve ruhunu anlamaya, salih amele, dünya ehli için zahmetsiz kazanca ve külfetsiz ganimete işaret eder.

Bal, insanın eşiyle arasındaki muhabbete, insanlar tarafından kıskanılmaya, onlardan gelecek sıkıntıya, süzülmüş ya da ateşte eritilmiş bal itimat edilir bilgiye, insanı ilahi rızaya kavuşturacak hidayete, doğumu yaklaşan çocuğa, şiddetten sonra feraha, zekâtı verilerek temizlenmiş mala ya da zorlukla kazanılan mala delalet eder.

Bal yemek, hastalığın geçmesine ya da sevdiği kimse ile ülfet ve ünsiyete, kovandan bal çıkarmak zorlukla beraber hayırlı mala delalet eder. Bal kabı âlim ve zengin bir kimseye, kap eğer balı bozacak türden ise malda meydana gelecek noksanlığa, dağ ya da ormanda bal petekleri bulmak miras ve ganimete işaret eder.