Etiket arşivi: rüyada bakkal görmek neye işarettir

Rüyada Bakkal Görmek

Rüyada bakkal görmek, adil birisi olduğunuza, herkese hak ve adalet çerçevesinde hareket ettiğinize ve bundan zevk duyduğunuza işaret eder.

Rüyada bir bakkalı görmek, işlerinizde dikkatle çalış­manız gerektiğine işaret eden bir uyarıdır. Başka bir yoru­ma göre, bakkal rüyası, iyilik sever, çevresi için çalışan hakkaniyetle iş gören bir kimse olduğunuza işaret eder.

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu:

  • Rüyada bakkal görmek, hal­kın sırlarını bilip koruyan, insanların mallarını gözetip ko­ruyan emniyetli bir adama işaret şeklinde yorumlanır.
  • Rüyada bakkalı görüp alışveriş ettiğini ve bakkalın alışve­rişten para almadığını görmek, büyük hayır ve menfaate işaret eder şeklinde yorumlanır.

Diğer Yorumculara göre:

  •  Bir kimse rüyasında bir bak­kal dükkanına girdiğini görse, rüya sahibi kişi, evine yeni bir şeyler satın alacağına işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyasında gittiği bakkal dükkanının kapalıymış olduğunu görmek, rızık ve geçim yönünden darlık ve sıkıntı çekece­ğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’nın Yorumu:

Rüyada bakkal görmek, rüya sahibinin dünya işlerinin iyi olacağına, bol karlı ka­zanç elde edeceğine, çok çalışacağına, büyük hayır ve menfaate kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada bakkal görmek, halkın mal ve sır­larına emin olan bir kimseye işâret eder.

Bazen rüyada bakkal görmek, evlâda, eşe, peşin mala, kısmet ve rızka ve gelecekte işin­de meydana gelecek kazanca işâret eder.

Bazen de rüyada bakkal görmek, herkese iyiliğe ve adalete işâret eder.

Yine rüyada bakkal görmek, çalışma ve gayrete, dünya işlerinde kazanca ve hayır ve menfaate işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında bakkalın kapalı ol­duğunu görmesi, maişet yüzünden darlık çekmesine işâret eder.