Etiket arşivi: rüyada bakara suresini okuduğunu görmek

Rüyada Bakara Suresi Görmek

Rüyada Bakara suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; ilme, uzun ömre, dinde iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa yorumlanır.

Hz. Aişe (R.A.) validemizin yorumu:

Bir kimse rüyasında Bakara Suresinin tamamını veya bir parçasını okuduğunu veya başkası okurken dinlediğini görse, bu rüyası onun bir mahalden (bir yerden) diğer bir yere gideceğine ve kısmetinin veya rızkının, geçiminin gideceği yerde olaca­ğına işarettir şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’nm yorumu:

Bakara Suresini, rüyasında okuyan ya da dinleyen kişinin, samimi, iyi niyetli, ihlaslı ve dini bütün, dindar bir kişi olduğuna işarettir.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında Bakara Suresini okudu­ğunu veya dinlediğini gören kişinin, ömrünün uzun olaca­ğına ve musibetlere, bela sıkıntılara göğüs geren, sabır ve metanetle tahammül edeceğine işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bakara Suresini rüyada oku­duğunu veya dinlediğini gören kişi, miras yüzünden oğlu veya amcası ile davalaşacağına işarettir. Nablusi şöyle de yorumlamıştır: Bir kimse, rüyasında Bakara Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya okunduğunu görse, rüya sahibi kişi, uzun ömürlü, ilim sahibi, dinde hayır ve bere­kete kavuşmuş ve çocuğu hakkında da kurtuluşa ermiş olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada Bakara Sûresi’ndeki Âyetü’l- Kürsiyi okuyan şifâ bulur ve muradına erer.

Bakara Sûresi’ni okuyan âlim ise ömrü uzun ve hali de güzel olur.

Bazen rüyada bu sûreyi okuduğunu gören, dini emirleri yerine getirir ve ibadetlere yapışır. Aynı zamanda ömrü uzun, şerri ve zararı az olur ve musibetlere sabreder.

Bakara Sûresi’nden yalnız Ayetü’l-Kürsi’yi okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, hafıza kuvvetine ve keskin zekâya, korku, dehşet ve afetten emin olmaya, muradına ermeye ve âfyete işâret eder.