Etiket arşivi: rüyada avukat görmek

Rüyada Avukat Görmek

Rüyada bir avukatla karşılaşmak, gayet konuş­kan ve becerikli dostlarınız bulunduğuna yorumlanır. Avukata da­va vermek karlı ve kazançlı bir iş tutacağınıza avukatla pazarlık etmek, hapis ise serbest kalacağınıza, mevcut sıkıntılarınızın geçe­ceğine işarettir. Avukatla kavga etmek, hastalığın uzayacağına, avukatla yemek yemek, fakir, fakat namuslu bir insan olmaya, avukatla yolculuk etmek, evlenmeye işarettir. Avukat cenazesi gör­mek, hali vakti yerinde bir kimse olmaya hasta avukat görmek, yolculuk yapmaya ve bunun sona ereceğine, avukat sizi aldatırsa, zengin olacağınıza işarettir.

Rüyasında avukat gören kimsenin, yeni bir işe başla­yacağına veya miras yoluyla eline mal veya para geçeceği­ne ve bazı karışık işlerinin yakınlarının yardımıyla çözüle­ceğine işaretle yorumlanır.

Bazı yorumculara göre ise, yeni başladığı işte başarılı ola­mayacağına ve üstleri ile anlaşmazlığa düşeceğine işaret­le yorumlamışlardır.

Rüyada avukat görmek, rüya sahibinin yeni bir işe başlamasına veya mirasa sahip olması­na, bazı karışık işlerinin çözümünde yakınla­rından yardım görmesine işâret eder.

Rüyada görülen avukat, bir düşünceyi ya­hut durumu açıklamakta güçlük çekmeye, içi­ne düşülen sıkıntıdan kurtulmaya ve sadece kendini düşünen insana da delâlet eder.

Ayrıca avukat, rüyayı görenin yeni gireceği işte başarılı olamayacağına ve âmirleri ile anlaşmazlığa düşeceğine de delâlet eder.

Rüyada bir avukata gittiğini ve onunla ko­nuştuğunu görmek, ileride bir avukata ihtiya­cınız olacağına işâret eder.

Rüyada avukat görmek, davranışların kontrollü olması gerektiğine ve düşünmeden hareket edildiği takdirde çok büyük zararlara uğranacağının habercisidir.