Etiket arşivi: rüyada avlandığını görmenin anlamı nedir

Rüyada Avlandığını Görmek

Rüyada geyik, dağ keçisi, tavşan gibi av hayvanları­nı avladığını görmek, mal, zenginlik ve ganimete işarettir.

Rüyada av köpekleriyle avlandığını gören kimsenin emni­yete kavuştuğuna ve şöhretinin artacağına işarettir.

Denizde bir aletle balık avladığını görse, bu rüya elde edile­cek helal rızka ve helal kazanca kavuşulacağına işarettir.

Bir kadının rüyasında av avladığını görmesi, bu onun baba malını veya kocasının malını temiz bir şekilde koruyup muhafaza edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Küçük bir çocuğun av avladığını (avlandığını) görmesi, ilim veya sanat öğrenmesine veya mirasa kavuşacağına işa­retle yorumlanır.

Bir hizmetçinin rüyasında av avladığını görmesi, efendisi­nin (patronunun) malından yiyeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada avlanmak, bol kazanca, toplu mal ve ganimete işâret eder.

Bazen de rüyada avlanmak, gaflete ve işinde dikkatsiz olmaya işâret eder.

Rüyada dağ keçisi, tavşan, geyik, yabani eşek vs. gibi hayvanları avladığını görmek, rüya sahi­binin mal ve ganîmet sahibi olmasına işârettir.

Bir kadının rüyada avlandığını görmesi, babasının veya kocasının malını korumaya işâret eder.

Küçük çocuğun rüyada avlandığını görme­si, ilim ve sanat öğrenmesine, babasının mira­sına konmasına ve menfaate kavuşmasına işâret eder.

Rüyada avda büyük bir yırtıcı hayvanın av­landığını görmek, altından kalkamayacağını sandığı bir işe girerek başarılı olacağına işâret eder.

Rüyada su ürünü avlamak rızka işârettir.

Denizde taze balık avladığını görmek, he­lal rızka, meşru yolda çalışmaya ve hayra işâret eder.

Denizde bir aletle balık avladığını görmek, helal kazanca sebep olacak şeye, çalışmaya ve helal olan rızkı istemeye işâret eder.

Bazen rüyada balık avladığını görmek, ka­dınlara karşı fenalık ve hile düşünen kötü in­sanlara işârettir.

Her türlü avlanmanın yasak olduğu yerde avlanmak, iyi değildir.

Rüyada arslan veya diğer yırtıcı hayvanları avladığını görmek, diğer sultanlara hile yapan büyük bir sultana işâret eder.

Bir avda kuş avladığını görmek, rüya sahi­binin bazı zorluklarla karşılaşmasına işârettir.

Rüyada kuş ve serçeleri avladığını görmek, halkın ileri gelenlerine hile yapan tüccara işâret eder.

Av köpeği ile avlandığını görmek, şöhrete ermeye ve korktuğu şeyden emin olmaya işârettir.

Bir kimse rüyasında av köpekleriyle avlan­maya çıktığını görse, bu rüya kendisi ve bütün insanlar hakkında hayra, onun yapacağı güzel bir iş ve harekete işâret eder.

Av köpeklerinin avdan dönmesi, orada meydana gelen korkunun gitmesine, işsiz güç­süz oturmaya ve aylakçılığa işâret eder.

Av köpeğine diğer evcil köpeklerin havla­ması, birinin sizi kıskanmasına delâlet eder.

Av köpeklerinin şehre girdiğini görmek, işsiz kalmaya işâret eder.

Rüyada av avlamak ganimete delâlet eder. Rüyada geyik, dağ keçisi, tavşan ve yabani merkep gören kimse, mal ve ganimete erişir. Av köpekleriyle av avladığını gören kimse, emniyete erer ve şöhreti artar. Bir kimse rüyada av köpekleriyle ava çıktığını görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı bir iş ve harekete delâlet eder.

Denizde bir âletle taze tatlı balık avladığını görse, helâl kazanca sebep olacak şeye, çalışmaya ve helâl olan rızkı istemeye delâlet eder.

Eğer o kimse bekârsa evlenir. Kadının rüyada av avlaması, babasının veya kocasının malını korumaya delâlet eder.