Etiket arşivi: rüyada amberle buhurlanmak

Rüyada Buhurlanmak

Bir kimsenin rüyasında buhurlandığını (tüt­sülendiğini) görmesi, etrafındaki kimselerle, dost ve yakın­larıyla iyi geçinmesine işarettir.

Rüyasında amber ile tütsülendiğini (buhurlandığını) gören kimse, değerli bir kimse tarafından bir kazanca kavuştu­rulur şeklinde yorumlanır.

Rüyada misk ve karanfil gibi güzel ve hoş kokulu şeylerle tütsülenmek (buhurlanmak) sevince ve büyüklüğe işarettir.

Rüyasında buhurlandığını fakir görürse, zengin olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada buhur görmek, kadri güzel bir zât tarafından gelecek mala, güzel hayata ve iç temizliğine işâret eder.

Bazen rüyada buhur görmek, ilme, dine, sadaka vermeye, düşman ile barışa işâret eder.

Bazen de rüyada buhur görmek, sırları giz­li olan bir şeyin sırrını ifşa etmeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada buhur görmek, kendi­sini insanlara sevdirmeye işâret eder.

Yine rüyada buhur görmek, yaltaklık yap­maya işâret eder.

İşsiz kimsenin rüyada buhur görmesi, işe girmeye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen buhur, gönülde­ki muhabbete, sevgiye, sevgiyi dışa vurmaya ve aşkı göstermeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tütsülendiğini görme­si, halk ile iyi geçinmeye işâret eder.

Rüyada içinde tütsü yakılan kabı görmek, sahibini medh ettirecek ve hayırla anılmasına vesile olacak bir hizmetçiye işâret eder.

Rüyada anber ile tütsülendiğini görmek, şerefli bir kimse tarafından mala nâil olmaya işâret eder.

Rüyada misk, karanfil ve hindistan cevizi gibi siyah ve hoş kokulu şeylerle tütsülenmek, ululuğa ve sevince işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tütsülendiğini görme­si, o kimsenin, hayırlı bir ticaret ile geçinme­sine işâret eder.

Ayrıca rüyada buhur üstüne okuduğunu görmek, düşmanı kahretmeye, kıskanç insan­ları yenmeye, korku, endişe ve hastalıktan şifâya, sihri yok etmeye de delâlet eder.

Hasta bir kimsenin rüyada buhurlandığını görmesi, ölebileceğine işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada buhurlandığını görmesi, zenginliğe işâret eder.

İnsanın rüyada tütsülenmesi halk ile iyi geçinmeye delâlet eder. Buhurdan, hasta için ölümüne delâlet eder, denilmiştir.

Amber ile tütsülenmek, şerefli bir kimse tarafından mala nâil olmaya, misk, karanfil ve hindistancevizi gibi siyah ve hoş kokulu şeylerle tütsülenmek, ululuğa ve sevince delâlet eder. Rüyada tütsülendiğini gören kimse, hayırlı ticarete medh-ü sena ile geçinmeğe delâlet eder. Rüyada buhurlanmak fakir için zenginliktir.

Rüyada efsun buhurları, düşmanı kahretmeye, kıskanç insanları yenmeye, korku ve hastalıktan kurtulmaya sihri iptal etmeye, sahipleri için rızık toplamaya ve rüyada niyet ettiği şeyin meydana gelmesine delâlet eder.