Etiket arşivi: rüyada altın veya gümüşle dağ vurulduğunu görmek

Rüyada Dağlamak / Dağlanmak

Rüyada görülen dağlama, harca­nan paraya veya mala, bazen de rüyayı gören kimsenin hastalanacağına işaret ile tabir edilir.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyasında kendisinin ateş­le dağlandığını gören kişinin bu rüyası, malının zekatını vermediğine veya vermeyeceğine veyahut da bir devlet büyüğünün hizmetinde bulunduğuna ya da bulunacağına işaret olarak tabir olunur.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında alnında veya yan tarafında dağlanma izi görse, onun bu rüyası ma­lının zekatını vermediğine veya zekat vermeyeceğine işa­rettir ki, büyük bir günah olduğuna işarettir.

  • Rüyasında kendisine altın veya gümüşle dağ vurulduğunu gören kişinin bu rüyası onun cimri bir insan olduğuna ve­ya elinde bulunan altın ve gümüşlerin zekatını vermediği­ne işarettir.
  • Bir kimse rüyasında kendisinin kızgın demirlerle dağlandı­ğını görse, bu rüyası onun günah işleyeceğine veya günah işlediğine işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.
  • Rüyasında vücudunun kızarmış demirle dağlandığını gören kişinin bu rüyası, onun şerrinin hayrından, kötülük ve za­rarının iyiliğinden ve faydasından daha çok işlerle meşgul olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada kendisinin demirle dağlandığını görmesi, onun günâh işlemesine işârettir.

Ebu Said-il’ Vaiz’in yorumu:

Rüyada dağlama görmek, bü­yük bir mertebeye işarettir. Bu rüyayı gören kimse, eğer ehil ve layık bir kimse ise, velayete, yüksek makam ve mertebeye işaret eder.

Nitekim rivayete göre, Hazret-i Ebu Bekir (R.A.), bir gün Efendimiz Aleyhisselam’a:

Ya Resulallah! Rüyamda göğsümün üstünde iki dağlama izi gör­düm” diyerek rüyasını anlatmıştı. Hazret-i Fahr-i Kainat Efendi­miz (S.A.V.):

Ya Eba Bekir! İki sene halka velayet (idarecilik) edeceksin. (Yani iki sene halkın işlerine bakacaksın, onlara devlet başkanlığı yapa­caksın demek olur.)”

Nitekim Hazret-i Peygamber’in (A.S.) bu yorumu gerçekleşmiştir. HazretEbu Bekir (Radıyallahü Anhü) Efendimiz Medine’de hal­ka (insanlara iki sene Halifelik, (devlet başkanlığı) yapmıştır.

Danyel (A.S.)’ın yorumu:

Rüyasında kendisinin dağlandı­ğını veyahut başka birini dağladığını gören kimsenin bu rüyası onun boş ve yararı olmayan bir söz işiteceğine ve bu çirkin sözden kalbinin incineceğine, ya da işlemediği bir suçla suçlanacağına işaret olarak yorumlanır. Eğer bu dağlama işi, bir hastalığı önlemek veya hastalığı iyileştir­mek için yapıldığı görülürse, rüyayı gören kişinin iyiliğine (din yolunda doğruluğuna) işaretle yorumlanır denmiştir.

Bir kimsenin rüyada dağlama görmesi, harcanan, sarf edilen mala işârettir.

Bazen rüyada dağlama görmek, hastalık ile tabir olunur.

Bazen de rüyada dağlama görmek, büyük ve yüce bir mertebeye işâret eder.

Rüyada dağlanmak, acı söz işitmeye, biri­ne aşık olmaya yahut sıkıntılara sabrederek velilik mertebesine ulaşmaya işâret eder.

Rüyada birisini dağladığını görmek, fayda­sı olmayan üzücü bir söz işitmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyasında dağlandığını veya birini dağladığını görmesi, faydasız söze ve kalben müteessir olmaya işâret eder.

Rüyada ateşle dağlanmakta olduğunu gör­mek, malın zekatını vermemeye yahut kötü ve adi! olmayan yönetimin emrinde görev kabul etmeye işâret eder.

Rüyasında dağlandığını görmek, iyi olma­yan biryere para yatırmaya işârettir.

Vücudun dağlandığını görmek, şerri hayrın­dan çok olan işlerle meşgul olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada alnından veya yana­ğından dağlanmış olduğunu görmesi, zekat vermemeye işârettir.

Eğer bir kimse rüyada kendisine altın veya gümüş ile dağ vurulduğunu görse, o kimsenin cimriliğine veya altın ve gümüşten zekat ver­memeğe işârettir.

Rüyada bir kimsenin kendisinde eski veya yeni bir dağ nişanı olduğunu görmesi, saklan­mış bir maldan dünyalığa erişeceğine işârettir.

Bir kimse rüyada ızdırap ve acı veren dağ­la bir insanı dağladığını görse, o insan o kim­senin kötü bir sözünden dolayı huzursuz olur. Eğer dağ daire şeklinde ise, devlet başkanının işlerinde sebat göstermesine işârettir.

Rüyada damarlarından birisini veya dizini dağladığını gören kimsenin, kız çocuğu do­ğar; veya bir kadınla evlenir; ya da yabancı birisinden dolayı hanımına iftira atar.