Etiket arşivi: rüyada allah tarafından affedildiğini görmek

Rüyada Affedilmek

Rüyasında cezayı hak ettiği (suçlu olduğu) halde Cenab-ı Allah tarafından affedildiğini görmek, rüyayı gören kimsenin Allah katında iyi bir kimse olduğuna işaret ol­makla beraber bu kimsenin kefaret vermesine de işarettir.

Günahkâr bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) tarafından suç ve kusurlarının affedildiğini görmesi; o kimsenin doğru birisi olduğuna ve kefâret vermesine delâlet eder.

Bazen rüyada affedildiğini görmek, felah ve saâdete işârettir.

Bazen de rüyada affedildiğini görmek, Al­lah Teâlâ’nın mağfiretini, rızasını kazanacak bir amele işâret eder.

Günahkâr birinin rüyada Allah Teala tarafından affedildiğini görmesi tevbe ederek günahlarının affedilmesine veya kefaret vermesine delalet eder. Affedildiğini görmek, yüksek mertebeye çıkmaya ve uzun ömre işaret eder. Gerek affedilmek gerekse affetmek mağfirete, hidayet bulup güzel ameller işlemeye delalet eder.

Cezayı hak eden günahkâr bir kimsenin rüyada Cenab-ı Hak tarafından suç ve kusurlarının affedildiğini görmesi: «(Habibim), o küfredenlere söyle ki eğer (sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları) affedilecektir.» meâlindeki âyet gereğince o kimsenin, doğru birisi olduğuna veya kefâret vermesine delâlet eder.