Etiket arşivi: rüyada alaca ve kuru üzüm görmek

Rüyada Üzüm Görmek

Rüyada görülen üzüm, güzel ve helal rız­ka, dostluk ve muhabbete işâret eder.

Bazen rüyada üzüm görmek, güzel bir rızka işâret eder.

Bazen de rüyada üzüm görmek, devam eden toplu ve bol bir rızka işâret eder.

Mevsiminde üzüm görmek, dünyada meyda­na gelen rahatlığa ve bol bir geçime yorumlanır

Bazen mevsiminde görülen üzüm, hayırdır ve kadınlardan ya da onlar vasıtasyla elde edilecek menfaate yorulur.

Rüyada mevsiminin dışında üzüm görmek ise, rüya sahibinin vaktinden önce erişeceği hayra işârettir.

Bazen de mevsiminin dışında üzüm gör­mek, vaktinden önce elde edeceği haram bir şeye işâret eder.

 

Rüyada görülen siyah üzüm, az bir menfa­ate işârettir.

Vaktinde kırmızı üzüm yemek, az bir men­faate işârettir.

Rüyada çavuş üzümü yediğini görmek, meşakkatle hâsıl olan mala delâlet eder.

Rüyada üzüm görmek, mevki ve mala yorumlanır. Beyaz ve siyah üzüm görmek kış mevsiminde görülmüşse uzun mücadelelerden sonra arzularınızın gerçekleşmesine işarettir. Kuru ve alaca üzüm içinde bulunulan durumu gösterir.

Üzüm asması görmek zengin olmaya, asmadan üzüm koparıp yemek, zevklere düşkün olacağınıza, yerden bir salkım üzüm alıp kaldırdığınızı görmek, bir kadın tarafından ümit etmediğiniz bir zamanda mala veya paraya sahip olacağınıza işaret eder. Üzümün beyazı siyahın­dan, tatlısı ekşisinden iyidir.

 

Rüyada üzüm satın almak, bir mala sahip olmaya işarettir.

Rüyada kuru üzüm görmek, mal sahibi olmaya işarettir.

Bazı yorumcular, rüyada üzüm görmeyi, rüyaların en güzeliyle yorumlamışlardır. Çünkü üzüm görmek, bol kıs­metle ve bol mala kavuşmakla, mal mülk sahibi olmakla yorumlanmıştır.

Rüyada görülen üzün salkımları, kısmetin bolluğuna ve aile maişetinin (geçim rızkının) bolluğuna, bereketine ve aynı zamanda ahiret işlerinin de iyi ve yolunda gittiğine işaretle yorumlanmıştır ünlü yorum ustaları tarafından. Çok güzel nefis bir üzüm görmek, mala işaretle yorumlanır. Üzüm salkımı görmek, kadın tarafından mala sahip olma­ya işarettir.

Bazı yorumcuların yorumlarına göre, rüyada görülen siyah üzüm, kişinin saflık ve saadetine işarettir.

 

Beyaz Üzüm Görmek

Rüyada beyaz üzüm görmek, mutlu, mesut bir aile yaşamına işarettir.

Mevsiminde beyaz üzüm yediğini görmeyi, hayırla ve menfaat elde etmeye ve mu­rada ermeye işaretle yorumlamışlardır. Mevsimi dışında beyaz üzüm yediğini görmeyi, şayet görülen rüyada hayra işaret eden ipuçları varsa, helal mala işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyada beyaz üzüm görmek, hastalıktan şifaya işaret eder.

Rüyada vaktinde beyaz üzüm görmek, yağmur ve çiğ ile tabir olunur.

Rüyada görülen beyaz üzüm, hayır ve şifâya işâret eder.

Beyaz üzümü vaktinde yemek, helal mala delâlet eder.

Ünlü yorumcuların üzüm rüyalarını yorumlamalarında ba­zı farklılıklar bulunmaktadır.

Danyel (a.s.)’ın yoru­mu

Rüyasında üzüm görmek helal mala ve hayra kavuşmakla yorumlanmıştır. Mevsiminde siyah üzüm ye­diğini görmek, üzüntüye işarettir demiştir. Mevsimi dışın­da siyah üzüm yemeyi, hastalığa işaretle yorumlamıştır.

Bazı tabirciler ise, mevsimi dışında siyah üzüm yediğini görmeyi, her tanesi bir değnek (sopa) hesabıyla dayak ye­meye işaretle yorumlamışlardır.Rüyada kırmızı üzüm yediğini görmeyi de böyle yorumlamışlardır.

Kirmani’nin yorumu

Rüyada mevsiminde siyah üzüm görmek, iyidir, hayra yorumlanır demiştir. Bir yorumunda ise, mevsimi dışında siyah üzüm görmeyi, korku, üzüntü ve kederle, hastalığa işaretle yorumlanır demiştir. Rüyada mevsimi dışında beyaz üzüm yediğini görmeyi de üzüntü ve kedere işaretle yorumlamıştır.

İbn-i Şirin’ in yorumu

Rüyasında mevsimi içinde beyaz üzüm görmek, yağmur yağmasına ve çığ düşmesine işaretle yorumlamıştır. Mevsiminde beyaz üzüm yediğini görmek ise, helal kazanılan veya ka­zanılacak mala işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada çavuş üzümü görmek, zahmet ve meşakkatle kazanılan ve elde edilen mala ve paraya işarettir. Mevsiminde kırmızı üzüm yediğini görmek, küçük bir menfaate, elde edilecek az bir mala işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Devam eden toplu rızıktır. Güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete işaret eder. Mevsiminde üzüm görmek ucuzluk, mevsimin dışında üzüm görmek ise vaktinden önce gelecek hayır demektir. Siyah üzüm, devam etmeyen rızıktır. Bazı tabircilere göre mevsiminde siyah üzüm üzüntü ve keder, mevsimin dışında ise hastalık anlamına gelir. Beyaz üzüm hayır ve şifadır. Rüyada üzüm yemek, cömert kimseden elde edilecek rızıktır. Mevsiminde taze üzüm çok hayırlıdır. Bir salkım yeşil üzüm yediğini gören, bir mal alacaktır. Bir salkım tatlı siyah üzüm ev eşyasıdır. Rüyasında üzümleri bir yere serip kurutan biri, yaşlılığında da darlık çekmeyecek, hatta zengin olacaktır.