Skip to Content

Rüyada Alabora Görmek

Rüyada içinde bulunduğu sandal veya geminin ala­bora olduğunu görmek, iş hayatında bir sarsıntı geçirile­ceğine işaretle yorumlanır. Rüyada içinde bulunduğu sandalın veya geminin alabora olduğunu görmek, rüya sahi­binin iş hayatında sarsıntı geçirebileceğine yorumlanır. Bir sandalın ya da geminin devrilip tersyüz olduğunu görmek, rüya sahibinin dünyalığına gelecek zarara işâret eder.

Read More about Rüyada Alabora Görmek