Etiket arşivi: rüyada akarsu görmek

Rüyada Akar Çeşme ve Akarsu Görmek

Rüyasında akar bir çeşme veya akar bir su ve benzerlerini görmek, rüyayı gören kimsenin ömrünün uzun olacağına ve üzüntü, kederden kurtulmuş bir hayat (yaşam) süreceğine işaret eder. Rüyada herhangi bir su akıntısı görmek, maddi kazanca işarettir.

  • Bir kimse rüyasında akarsu başında olduğunu görse, haya­tının mutluluk içinde elemi olmayan, kedersiz devam edeceğine işaretle yorumlanır.
  • Rüyasında nehir veya bir dere kenarında olup onların gü­zel, alımlı ve sakin sakin akmakta olduğunu görmek, bol rızık, neşeli, ferah bir hayat ve uzun bir ömür sürmeye işa­retle yorumlanmaktadır.
  • Rüyasında gördüğü akarsuyun berrak bir şekilde akıp gitti­ğini gören kimse, neşeli bir ömür, geçimi yerinde bir hayat süreceğine işarettir.
  • Güzel güzel akmakta olan bu suyun birden kesilip yatağının kuruduğunu görmek, iyi değildir. Hastalığa işarettir. Rüya sahibinin hastalık içinde günler geçireceğine işarettir.
  • Akarsuyun birden delirip çoğalarak yatağından dışarılara taştığını görmek de, iyi değildir. Bir takım üzücü olaylarla karşılaşmaya işaret olarak yorumlanır.
  • Bir derede veya nehirde akan su, çer çöp ve dökülmüş ağaç yapraklarını sürükleyerek bulanık bir vaziyette akmakta olduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüyası da onun çok has­talıklı günler geçireceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada akar çeşme görmek, güzel genç­lik günlerinizi boş yere harcamakta olduğunuza, verimsiz bir hayat geçireceğinize işarettir. Rüyada akarsu ve benzerini görmek ömür uzunluğuna, kaygısız bir hayat sürüleceğine işaret eder.

Rüyada akan bir çeşme ve akarsu ve ben­zerlerini görmek, ömrün uzunluğuna, tasasız , bir hayata işârettir.

Akar ve tatlı sudan içtiğini görmek, maksa­dına nâil olacağına ve mal ve nîmeti çoğalaca­ğına işârettir.