Etiket arşivi: rüyada acve hurması yediğini görmek

Rüyada Hurma Görmek

Rüyada görülen hurma, gören için yağmurdur.

Acve hurmasını görmek, helal ve bol rızka kavuşmaya, he­lal mal edinmeye işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Defnedilmiş hurma, biriktirilmiş maldır. Defnedilmiş hurma kabuğunun yorumu da böyledir.

Dağılmış ve saçılmış hurma, devamlı olmayan paradır.

Rüyada kendisine hurma getirildiğini görenin makam ve rütbe sahibi kimseler tarafından eline mal geçer.

Üzerine hurma düşüren kimse sıkıntı ve kederli ise, sıkıntı ve kederden kurtulur.

Bir kadın rüyada kendisini katran ile hurma yiyor görse, kocasından miras alır. Halbuki kendisi gizli olarak kocasından boş, aldığı miras da, haramdır. Bu rüyayı erkek görse onun da hanımı kendisinden gizlice boştur.

Bir kimse hurma alıp içerisinden çekirdeğini çıkardığını görse, o kimsenin bir çocuğu olur.

Hurma, helal ve güzel rızıkla da tabir edilir.

Hurma gömdüğünü gören kimse, hâzineden yahut yetim malından mala sahip olur. Yahut mal biriktirir ve o malı gizler.

Bir kimse bir hurmayı emip başkasına verdiği ve alanın da emdiğini görmesi, kendisinin diğer kimseye bilinen cüz’i bir şeyde ortak olmasıdır.

Rüyada hurma görmek, hayırla yorumlanır. Yeşil hurma görmek, zengin olunacağına, sevinçli bir haber alacağınıza işarettir.

Rüyada görülen hurma, helal mal, erkek çocuk, alim bil­gin, evlat, İslam dini gibi şeylere de yorumlanmıştır.

Kişinin rüyada çok hurma görmesi, ticaretinde bol kar ve kazancına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında hurma topladığını görmek, elde edeceği mal ve menfaate işaretle yorumlanır denmiştir.

Rüyada görülen kuru hurma ise, bol rızka ermeye işarettir.

Rüyada gömülmüş hurma görmek, biriktirilmiş mal ve pa­raya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında dağılıp saçılmış hurmalar görmek, sürekli olma­yan geçici paraya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada hurma görmek, yağmura, mala, ilme rızka ve sevgiliye kavuşmaya işarettir.

Hurma satmak malınızı elinizden çıkaracağınıza yorumlanır.

Rüyada hurma görmek, temiz ve bereketli, helal ve güzel rızka işâret eder.

Bazen rüyada görülen hurma, rüyayı gö­ren için yağmura işâret eder.

Rüyada dağılmış ve etrafa saçılmış hurma görmek, devamı olmayan paraya işâret eder.

Rüyada kendisine hurma getirilip takdim edildiğini görmek, makam ve rütbe sahibi kimseler tarafından eline mal geçeceğine işâret eder.

Rüyada hurmayı yarıp içinden çekirdeğini çıkardığını görmek, o kişinin bir çocuğu ola­cağına işârettir.

Rüyada hurma gömdüğünü görmek, rüya sahibinin hâzineden yahut yetim malından mala sahip olmasına; yahut mal biriktirmesine ve o malı gizlemesine işâret eder.

Taze Hurma Görmek

Rüyada görülen taze hurmanın yorumu, bol rızık ve hasta­lıklardan şifa bulmaya, sağlığına kavuşmaya işarettir.

Mevsiminde taze hurma görmek, bayındır bir şehirde memuriyete işârettir.

Mevsimi dışında taze hurma görmek, has­talanmaya işârettir.

Taze hurma yemek, elinize mal ve para geçeceğine işarettir.

Hurma Ağacı Görmek

Rüyada kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düştüğünü görmek, münafık bir adamdan ilim öğrenmeye işârettir. Rüyada hurma ağacı görmek, alim bir kimseye veya evlada işarettir.

Hurma ağacı kesmek evladının ölümü­ne, hurma ağaçları olduğunu görmek, büyük bir makama geçmeye, tacir ise kâr ve ticaretin artacağına, hurma ağacı uzun ömre, evlada, evlenmeye, elbiseye, mala ve ana-babaya işarettir. Hurma ağacı görmek de çok iyiye işarettir.

Hurma ağacını silkerek üzerine hurma dökülmesi, sıkıntılı ve kederli ise, sıkıntı ve kederden kurtulmaya işârettir.

Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düştüğünü gören kimse, münafık bir kimseden ilim öğrenir.

Rüyada, mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini görmek, neşeli, zengin, şerefli, hayır ve bereketi çok bir kadınla evlen­meye işâret eder.

Bazen de mevsiminde bir hurma ağacın­dan hurma devşirdiğini görmek, ilim sahibi olmaya işârettir.

Hurma Yediğini Görmek

Bir kimsenin rüyada güzel ve olgun bir hurma yediğini görmesi, iyi bir söz işitmeye ve büyük menfaate nâilyete işâret eder.

Rüyada hurma yediğini gören, imanın tat­lılığını bulur.

Hac mevsiminde hurma yediğini yahut ik­ram edildiğini görmek, hacca gitmeye işârettir.

Rüyasında acve adı verilen hurmadan yediğini görmek, has­talıklardan şifa bulup iyileşmeye işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında hurma yediğini gören kişi, çok Kur’an okur, di­nine yarar ve faydalı olan işleri çok yapar şeklinde yorum­lanır. Aynı zamanda da hurma yemek, dinin ve imanın haz ve zevkine erişir şeklinde de yorumlanmıştır.

Rüyada hurma yediğini görmek, sırf kendi­si için olup başkasının hissesi bulunmayan rızka işâret eder.

Rüyada hurma almak ve yemek, helal kazanca, kuru hurma hastalıkların derman bulacağına ve eğlenceli zaman geçirmek anlamına gelir.

Bir kimse güzel bir hurma yediğini görse, iyi bir söz işitir ve büyük menfaata kavuşur.