Etiket arşivi: rüyada açlık görmek ne demektir

Rüyada Açlık Görmek

Rüyada açlık hissettiğini görmek, korku ve geçim sıkın­tısına işarettir. Bazı yorumculara göre, rüyada görülen aç­lık ihtirasa (hırslı olmaya), işaret eder. Rüyada görülen aç­lık, malın gitmesine, mal zararına ve rüyada hissedilen, duyulan açlık miktarınca geçimini temin ederken, sanatı­nı yaparken ve dünyaya meyli (bağlanması) hususundaki harisliğe işaret eder.

Rüyada hissedilen açlık, korku, küfür ve geçim sıkıntısına delâlet eder. Bazıları da, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder, fakat bunda haris olur, derler. Bazıları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan: susuzluk, suya kanmaktan hayırlıdır, derler.

Uzun uzadıya acıktığını gören kimse fakirlikten sonra acıktığı miktar kadar mala sahip olur.

Rüyada hissedilen açlık, geçim sıkıntısına delalet eder. Rüyasında acıktığını gören kimsenin türlü istek ve beklentileri vardır. Fakat bunlara kavuşması da hayli güçtür. Açlığı bastırmak da kısa süreli gönül macerası olarak yorumlanır. Bir çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak; hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlanacağını belirtir.

Açlık, malın gitmesine ve hissedilen açlık miktarınca geçimini temin etmeye, sanat ve dünyaya meyi ve rağbet etmekte hırs göstermeye işaret eder. Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseyle sohbet etme¬ye ve zayıflığı işaret eder. Zühd ve takva ehli için açlık, oruca işaret eder. Açlık; kıtlığa ve fakirliğe, bazen de takvaya, zikir ve şükre de işaret eder. Bazıları, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder, dediler. Bazıları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan, susuzluktan veya suya kanmaktan daha hayırlıdır, dediler.

Cafer-ı Sadık (R.A.)’ın Yorumu

Cafer-ı Sadık (R.A.)’ın yorumuna göre: Rüyada hissedilen açlık rüyası, şu dört şeye işaret olarak yorumlanır:

  1. Hayra işaretle yorumlanır.
  2. Hırsa (açgözlülüğe) ve hayalperestliğe işaret eder.
  3. Günaha işaretle yorumlanır.
  4. Tamah ve tamahkarlığa işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında karnının aç olduğunu hissettiğini ve yiyecek bir şey bulamadığını görse, bu rüyası onun, çok hırslı (açgözlü) biri olduğuna ve bu hırsından zarar edece­ğine, bu hırsıyla hiç bir hayra eremeyeceğine işarettir.

Rüyada hissedilen açlık, korku, küfre ve geçim sıkıntısına işâret eder.

Bazen açlık, malın gitmesine, kıtlığa, fakirli­ğe, takvaya, zikir ve şükre isabet etmeye delâlet eder.

Karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını görmek, rüya sahibinin hırs ve açgözlülüğünden dolayı hayra ve iyiliğe ulaşa­mayacağına işârettir.

Bazen rüyada aç olduğunu görmek, rüya sahibine bir hayır isabet edeceğine işârettir.

Bazen de rüyada hissedilen açlık, tokluk­tan; susuzluk, suya kanmaktan hayırlıdır.

Zühd ve takva ehli için rüyada görülen açlık, oruca delâlet eder.

Rüyada çok acıktığını gören kimse, fakir­likten sonra acıktığı miktar kadar mala sahip olacağına işârettir.

Rüyada karnı aç bir insan görmek, rızkın (kazancın) artacağına işâret eder.

Rüyada aç birini doyurduğunu görmek ise beklemediği bir yerden büyük bir fayda göre­ceğine işârettir.

Rüyada aç bir insanı sofrasına alıp onunla yemek yediğini görmek de, uzak bir yerden hayırlı, bir haber alacağına işâret eder.

Rüyada yardıma muhtaç aç bir adam gör­mek, ona yardım etmeye işâret eder.

Rüyada kendisini veya başka bir kimseyi aç gözlülük halinde görmek, hafif bir hastalığa işâret eder.