Etiket arşivi: hasta olan bir kişinin rüyada yakut görmesi

Rüyada Yakut Görmek

Rüyada yakut görmek, evlenmeğe ve zengin olmaya işârettir.

Yakut taşını rüyada görmek, iyiye ve hayra işarettir. Çok mala, faydalı ilme, çok akrabaya, sevinçli, mutlu bir yaşama vesaire gibi iyiliklere işaret eder.

İlim sahibi bir kimsenin rüyasında yakut görmesi, bu onun ilminin artacağına, ilminden yarar göreceğine işarettir.

Bir kimse rüyasında bir yakut taşı bulduğunu görse, bu rüyası onun (rüya görenin) eline bir mal (para) geçeceğine işarettir. Çünkü rüyada görülen yakut, her yönüyle hayır ve menfaate işarettir.

Hasta olan bir kişi rüyasında yakut görse, bu rüyası onun cehennemden kurtulacağına işarettir. Çünkü ateş yakuta tesir etmez şeklinde yorumlanır.

Bir şahsın rüyada yakut yüzük takması, isim ve şöhrete kavuşacağına işâret eder.

Çocuk bekleyen bir kişi, rüyasında yakut yüzük taktığını görürse, bir kız çocuğu olur.

Bazen rüyanızda yakut görmeniz, rahatlık ve oynamaya yorumlanır. Bazen de yakut, kalbi katı dosta işâret eder. Bazen yakut, fakirler için kuvvete işâret eder.

Ferahlığa işaret eder. Bir kişinin rüyasında yakut yüzük takması, o şahsın sahip olacağı isim ve şöhret anlamındadır. Çocuk bekleyen bir kimse rüyasında yakut yüzük taktığını görürse kız çocuğu olur.

Eğer evlenmek istiyorsa güzel bir kadınla evlenir. Bilim adamı için yakut bilgiye, tüccar için ticarete işaret eder. Bazı tabirciler yakutu kalbi katı dost olarak yorumlarlar.

Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya yorumlanır.

Alim için yakut ilim; vali için, vilayet ve tüccar için de ti-carettir. Bazı yorumcular, yakut, kalbi katı dosttur, dediler.