Rüyada Tavassut Görmek

Rüyada tavassut etmek, izzet ve şerefe işâret eder.

Rüyada bir başkasına tavassut etmek, onun hesabına şefaatte bulunmak, hayra, iyilik ve zenginliğe nâil olmaya işâret eder.

Bir kimse rüyada kıyamet gününü ve halkın peygamberlerin huzuruna gelip onlardan şefa­at talep ettiklerini, peygamberlerin de şefaat etmediğini görse, bu rüyanın tabiri işlerin durgunluğuna, kendi kavminin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gayret sarf edilmesine işâret eder.

Rüyada kendi çocuğunun kendisi için şe­faat ettiğini görmek, rüya sahibinin onunla menfaatlenmesine veya onun tarafından ken­disine bir hayır, bir fayda gelmesine işâret eder.

Rüyada kıyamet koptuğunu, hesaba çekil­diğini ve Kur’ân-ı Kerimin kendisine şefaat ettiğini görmek, Kur’ân-ın ilim ve hikmetinden faydalanmaya işâret eder.

Kıyamet gününde komşusunun kendisine şefaat ettiğini görmek, rüya sahibinin komşusundan menfaat ve fayda göreceğine, arka­daşlardan birisi vasıtasyla rahata kavuşacağına veya ihtyacı olduğu bir zamanda tanıdığı bir kimse tarafından fayda göreceğine işâret eder.

Rüyada tavassut etmek, izzet ve şerefe yorumlanır. Bazı yorumcular, aldatmaya, bazıları da, kendi çalışması karşılığında olmayarak bir iyilik ve zenginliğe kavuşmaya yorumlanır, dediler.

Kur’an-ı Azimiişşanın kendisine şefaat ettiğini görse, ilimden faydalanır vc yüksek mertebeye kavuşur.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!