Rüyada Rum Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada Rum suresini okuduğunu (tamamını veya bir kısmını, yani birkaç ayetini) veya başka birinin okumasını duysa (dinlese) ve okunduğunu görmesi, isteklerine erişir ve düşmanlarına galip gelir geleceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Bu mübarek sureyi rüyasında okuduğunu veya dinlediğini gören kişi, bir gayrimüslim (Müslüman olmayan) vasıtası ile isteklerine kavuşur şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Rûm Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu görmek, mal ve ilme kavuşmaya, kazanca, düşman üzerine galibiyete, arzu ve isteklerin yerine gelmesine işâret eder.

Bir kimse rüyasında, Rûm Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, o kimsenin kalbinde münafıklık meydana gelebilir.

Rüyada Rûm Sûresi’ni okuyan kimse, âlim veya kadı ise, hafız veya zâlim olur; tüccar ise kazanca kavuşur; melik ise, Allah Teâlâ Hazretleri, kâfirlerin şehirlerinden birini o melik için feth eder ve onun elinden bir çok kavme hidayet eder.

Ayrıca rüyada Rûm Sûresi’ni okuyan kimse, mal ve ilme kavuşur. O kimsenin arzusu yerine gelir. Yahut onunla bir adam arasında düşmanlık meydana gelir ve zafer o kimsenin olur. Eğer o zaman Müslümanlar harpte iseler muzaffer olurlar.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!