Rüyada Nur Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, herkesin sevgisini ve saygısını kazanır. İn­sanlara iyilikle emreder, kötülükten sakındırır, insanları Allah için sever ve Allah için buğzeder, şeklinde tabir olunur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyasında Nur suresini okuduğunu veya dinlediğini görmek, herkesin kendisine (rüya sahibine) saygı ve sevgi göstereceğine ve Cenab-ı Hakk’ın rüya sahibinin kalbini, İlahi nuru ile aydınlataca­ğına, gönlünün iman nuruyla aydın olacağına işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüya sahibi kişinin insanlara karşı cömertliğine ve hayırseverliğine ve kabrinin İlahi nur ile dolacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

İbn-i Şirin ise,

İlim ve hikmete erer şeklinde yorumlamıştır.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyasında Nur sure-i celilesini gör­mek nimetine eren kişinin, iman ve takva sahibi olduğu­na işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Nûr Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye; Allah (c.c.) için sevmeye ve Allah (c.c.) için düşmanlığa işârettir.

Rüyada Nûr Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; ilim, hikmet, cömertlik ve ihsan, kalbin nur ile pırıldaması ve hastalıktan kurtulmak ile tabir olunur.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!