Rüyada Nisa Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu ve dinlediğini gören kimse, beklemediği ve ummadığı bir yerden mirasa konarak zengin olur ve akrabaları çoğalır şeklinde tabir olunur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Bu sure-i celileyi rüyada gö­ren kişi, iyi ahlak ve doğruluğu ile meşhur (ünlü) olur ve insanlar arasında bu şöhretiyle isim (nam) yapar ve halk arasında sevgi ve saygı görür şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Nisâ Sûresi’ni veya ondan bir parça okumak, rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir kadınla evlenmesine işârettir.

Bir öğrencinin rüyada Nisâ Sûresi’ni veya ondan bir parça okuması, ilminde mahir olmasına işârettir.

Rüyada Nisâ Sûresi ni okuyan kimsenin delilleri çok, dili de kuvvetli olur.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!