Rüyada Maide Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada Maide Suresini kısmen veya tamamen okuduğunu veya dinlediğini görmesi, bü­yük hayırlara ve faziletlere işaret eder.

Rüyada Maide suresini veya ondan bir parçasını okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye işarettir.

Bazen de rüyada bu sureyi okumak; güzel itikad, ibadet ve huşu sahibi olmaya işaret eder.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu şöyledir:

Rüyasında Maide Sure-i Celilesini okuyan veya okunduğunu dinleyen kim­senin, şanı yüce, imanı sağlam olur. Duası Cenab-ı Hakk katında kabul edilir ve kısmeti bol olur şeklinde yorumla­nır demiştir.

İbn-i Kesir ve Nafi’nin yorumuna göre ise;

Bu sure-i şerifenin rüyasını gören kişi, cömert olur, daima ibadetle meşgul olur ve yakın ehlinden olur şeklinde yorumlanmıştır.

Cafer-i Sadık (r.a.) ise,

Maide Sure-i Şerifesini rüyasında okuma ve dinleme şerefine erişen kimse, dininde sadık ve kuvvetli olur. Muradına nail olan­lardan olur şeklinde yorumlanır demiştir.

Ri’ıyada Mâide Sûresi ni veya ondan bir parçasını okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye ve yemek yedirmeye işârettir.

Bazen de rüyada Mâide Sûresi ’ni okumak; inanç güzelliğine, ibâdet ve huşu sahibi olmaya işârettir.

 

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!