Rüyada Lut(A.S.) Görmek

Kişinin rüyada Lut (a.s.) peygamberi görmesi, bulunduğu yeri değiştireceğine ve böylece geleceğinin daha güzel, daha sağlıklı olacağına veya eşinin (zevcesinin) hayırsız çıkacağına işaret olarak yorumlamışlardır.

Bazı yorumcular ise, bir kimsenin rüyada Hz. Lut (a.s.)’ı görmesi, kabilesi (köyü ve kasabalıları) ve hanımı tarafından birtakım sıkıntılara, üzüntü ve kederlere düşeceğine işaret olarak yorumlanır demişlerdir.

Bazı yoruma göre ise, Hz. Lut peygamberi rüya da görmek, rüya sahibinin, düşmanına galip (üstün) geleceğine ve düşmanının Allah Teala tarafından cezalandırılacağına ve Allah’ın gazabına uğrayacaklarını görecektir rüya sahibi şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Lût aleyhisselâm’ın hanımını bir kadının görmesi, kocasına itaatsizliğe işârettir.

Rüyada bütün insanların Lût aleyhisselâm’ın hanımını görmeleri, o beldedeki kadınların fesadına ve fitnesine işâret eder.

Rüyada Lût aleyhisselâm’ı görmek, eğer insanlar Lût kavminin çirkin fiillerini işliyorlarsa mahv ve helâk olmaya ve yere batmaya işârettir.

 

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!