Rüyada Kanat Görmek

Rüyada kanat görmek, yakın zamanda bir erkek evlada sahip olacağınıza işarettir. Rüyada görülen kanat, erkek evlada işaret eder, şeklin­de tabir edilir. Kanat görmek, erkek evlada temsil eder, di­ye tabir etmiştir yorumcular (rüya tabircileri). Bir kimse, rüyasında iki tane kanadı varmış olduğunu gör­se, bu onun (rüyayı görenin) iki tane erkek çocuğu olacağı­na, iki oğlunun dünyaya geleceğine işaret eder.

Rüyada kanat, erkek evlattır. Bundan dolayı iki kanadı olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu dünyaya gelir. Kanat, elbisedir. Elbise de tabirde, maldır. Bazen de rütbeye işarettir. Rüyada kanadının olduğunu ve bununla uçtuğunu gören kimse, kuvvet ve kudretle yolculuk yapar. Kanadı olduğunu fakat uçmadığını görene bu rüya hayırlıdır, iki kanat, mal ve iki çocuktur. Bundan dolayı kanadının kırıldığını gören kimsenin çocuğu hasta olur. Kanadının yerinden koparıldığını görenin çocuğu ölür. Kanat, mal ve yolculuktur. Bazen de kanat, rüya sahibi için akrabaları tarafından gelecek acıya işarettir. Kanadının kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini gören kimsenin günah islemiş olduğuna işarettir.

Rüyada kanat, erkek evlattır. Bundan dolayı iki kanadı olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu dünyaya gelir.

Rüyada kanadının olduğunu ve bununla uçtuğunu gören kimse, kuvvet ve kudretle yolculuk yapar. Kanadı olduğunu fakat uçmadığını görene bu rüya hayırlıdır.

İki kanat, mal ve iki çocuktur. Bundan dolayı kanadının kırıldığını gören kimsenin çocuğu hasta olur. Kanadının yerinden koparıldığını görenin çocuğu ölür.

Kanat, mal ve yolculuktur. Bazen de kanat, rüya sahibi için akrabaları tarafından gelecek yara ve acıya yorumlanır.

Kadının kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini gören kimsenin günah işlemiş olduğuna yorumlanır.

Bazı yorumculara göre

Rüya da görülen kanat, elbiseye işaret eder, şeklinde yorumlanır. Elbise de tabir ve yorumlarda mal olarak yorumlanır. Bazı kere de, rütbe ve terfi işaret eder demiştir tabirciler.

Bazı kere de kanat görmek, mal ve yolculuğa işarettir. Rüyasında kanatlarının bulunduğunu, kanatları varmış ol­duğunu ve onlarla uçtuğunu gören kimse, mükemmel ve eksiksiz bir yolculuğa çıkar ve yolculuğunu ferah ve kolay­lık içinde tamamlayıp döner veya böyle bir güzel yolculuk yapacağına işaretle tabir olunur. Şayet rüyada kanatları ol­duğu halde açamadığını veya uçmadığını görmek de, iyiye ve hayra yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kanat görmesi, erkek evlada işarettir.

Rüyada iki kanadı olduğunu görmek, rüya sahibinin iki erkek çocuğunun dünyaya gelmesine işaret eder.

Rüyada kanadının kırıldığını görmek, çocuğun hasta olacağına işaret eder.

Kanadının yerinden koparıldığını görmek, çocuğun âhirete göçebileceğine işaret eder.

Bazen de rüyada kanat görmek, mal ve yolculuğa işaret eder.

Yine rüyada kanat görmek, rüya sahibi için akrabaları tarafından gelecek yara ve acıya işarettir.

Rüyada kanadının kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini görmek, rüya sahibinin günâh işlemiş olduğuna ve şerre işaret eder.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!