Rüyada İnsan Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada sure-i insanı okuduğunu veya dinlediğini görmesi, rüya sahibi kişinin iyi bir insan, hayırsever biri olduğuna ve fakirleri yoksulları gözetip do­yurduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Kirmani’nin yorumu:

Bu sureyi rüyasında okuduğunu ve­ya okunduğunu gören kişi, Allah’ın kullarına (insanlara) karşı daima iyilikte bulunur, onlara hayır ve hasenatta bu­lunur. Bu vesileyle kıyamet gününde cehennem azabın­dan kurtulacağına işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada İnsan Sûresi’nin veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, şükr ve ibâdetle rızıklanmaya işârettir.

Yine rüyada İnsan Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah’tan hakkıyla korkmayı ve takvayı nefsine tercih etmeye, Efendimiz’in (s.a.s.) Ehl-i Beyt’ine karşı sevgi ve muhabbet beslemeye ve güzel ahlâka işâret eder.

İnsan Sûresi’nin tamamını veya bir kısmını rüyada okuyan, Cenâb-ı Hak’ın rızasını talip olur. Allah için fakir fukarayayemekyedirir ve Rabbi’nin makamından korkar.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!